Medici PRO Očkování

O nás

Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci kolem odmítání očkování a s ní související klesající proočkovanost označila za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví. Bohužel snižující se proočkovanost populace a s ní související nárůst závažných infekčních onemocnění, proti kterým očkování chrání, se týká i České republiky. Projekt Medici PRO Očkování vznikl jako reakce a snaha řešit tento problém.

Co je náplní projektu

Projekt se snaží reflektovat současnou situaci, kdy kvůli snadnému šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat.

Hlavním cílem projektu je:

Věříme, že právě medici jsou vhodným prostředníkem mezi laickou a odbornou veřejnosti a jsou tedy schopni předat pravdivé odborné informace způsobem, kterému porozumí každý. K těmto cílům využíváme diskuzních setkání, besedy, školení i moderní komunikační technologií. Kromě webových stránek doporučujeme také sledovat naše sociální sítě Facebook a Instagram.

Medici PRO Očkování se v rámci své činnosti zaměřují především na studenty středních škol, které zvolili jako vhodnou cílovou skupinu pro osvětu o očkování. Tuto věkovou skupinu totiž vnímají jako nejvíce citlivou s ohledem na potenciálně škodlivé působení sociálních sítí a vzhledem k faktu, že právě v tomto věku si mladí lidé nejvíce utvářejí své názory a hodnoty. Formou interaktivních seminářů mladším kolegům vysvětlují například proti jakým nemocem očkování chrání, jaké jsou principy fungování očkování, jaký by měl být racionální přístup k možným nežádoucím účinkům či jaké je právní ukotvení očkování v rámci české legislativy.

Kdo jsme

Projekt Medici PRO Očkování byl zahájen studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za podpory Akademického senátu 2. LF. V případě dotazů nebo obav týkající se oblasti očkování a infekčních nemocí se nás nezdráhejte kontaktovat na info@mediciproockovani.cz. Odpovíme dle našich vědomostí, nabytých během výuky na lékařské fakultě. Informace čerpáme z ověřených zdrojů, nejnovějších vědeckých studií a z praktických zkušeností našich vyučujících. V případě zájmu o přednášku nebo diskuzní setkání nás také můžete kontaktovat na mailovou adresu info@mediciproockovani.cz.

Děkujeme za podporu

Projekt podpořili:

Projekt nebyl a není finančně či jiným způsobem podporován farmaceutickým průmyslem.