Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 69
O nás | Medici PRO Očkování | MPO

Medici PRO Očkování

O nás

Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci kolem odmítání očkování a s ní související klesající proočkovanost označila za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví. Bohužel snižující se proočkovanost populace a s ní související nárůst závažných infekčních onemocnění, proti kterým očkování chrání, se týká i České republiky. Projekt Medici PRO Očkování vznikl jako reakce a snaha řešit tento problém.

Co je náplní projektu

Projekt se snaží reflektovat současnou situaci, kdy kvůli snadnému šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat.

Hlavním cílem projektu je:

Věříme, že právě medici jsou vhodným prostředníkem mezi laickou a odbornou veřejnosti a jsou tedy schopni předat pravdivé odborné informace způsobem, kterému porozumí každý. K těmto cílům využíváme diskuzních setkání, besedy, školení i moderní komunikační technologií. Kromě webových stránek doporučujeme také sledovat naše sociální sítě Facebook a Instagram.

Mezi činnosti projektu patří především edukace v oblasti očkování za pomoci sociálních sítí, webu, přednášek i dalších nástrojů. Medici PRO Očkování se v rámci svých přednášek záměřují především na studenty středních škol, které zvolili jako vhodnou cílovou skupinu pro osvětu o očkování. Tuto věkovou skupinu totiž vnímají jako nejvíce citlivou s ohledem na potenciálně škodlivé působení sociálních sítí a vzhledem k faktu, že právě v tomto věku si mladí lidé nejvíce utvářejí své názory a hodnoty. Interaktivní semináře, ve kterých vysvětlujeme například proti jakým nemocem očkování chrání, jaké jsou principy fungování očkování, jaký by měl být racionální přístup k možným nežádoucím účinkům či jaké je právní ukotvení očkování v rámci české legislativy, jsou zajímavé nejen pro mladší kolegy, ale i další věkové skupiny. Zástupci projektu také přispívají k voření společenské debaty vystupováním v médiích i na školeních pro lékaře.

Kdo jsme

Projekt Medici PRO Očkování byl zahájen studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za podpory Akademického senátu 2. LF, aktuálně funguje v spolupráci se studenty katedry Marketingu a PR Fakulty sociálních věd UK.

V případě dotazů nebo obav týkající se oblasti očkování a infekčních nemocí se nás nezdráhejte kontaktovat na info@mediciproockovani.cz. Odpovíme dle našich vědomostí, nabytých během výuky na lékařské fakultě. Informace čerpáme z ověřených zdrojů, nejnovějších vědeckých studií a z praktických zkušeností našich vyučujících. V případě zájmu o přednášku nebo diskuzní setkání nás také můžete kontaktovat na mailovou adresu.

Děkujeme za podporu

Projekt finančně či materiálně podpořili:

Podporu vyjádřili:

Projekt nebyl a není finančně či jiným způsobem podporován farmaceutickým průmyslem.

Spolupracovali jsme

Napsali o nás

Medici PRO Očkování trpělivě bojují s dezinformacemi
Očkování zachránilo mnoho životů. Medici Aneta Nyčová a Tomáš Jelínek u Zbigniewa Czendlika
7 důvodů, proč by se měl mladý člověk nechat očkovat