Medici PRO Očkování

O nás

Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci kolem odmítání očkování a s ní související klesající proočkovanost označila za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví. Bohužel snižující se proočkovanost populace a s ní související nárůst závažných infekčních onemocnění, proti kterým očkování chrání, se týká i České republiky. Projekt Medici PRO Očkování vznikl jako reakce a snaha řešit tento problém.

Co je náplní projektu

Projekt se snaží reflektovat současnou situaci, kdy kvůli snadnému šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat.

Hlavním cílem projektu je:

Věříme, že právě medici jsou vhodným prostředníkem mezi laickou a odbornou veřejnosti a jsou tedy schopni předat pravdivé odborné informace způsobem, kterému porozumí každý. K těmto cílům využíváme diskuzních setkání, besedy, školení i moderní komunikační technologií. Kromě webových stránek doporučujeme také sledovat naše sociální sítě Facebook a Instagram.

Mezi činnosti projektu patří především edukace v oblasti očkování za pomoci sociálních sítí, webu, přednášek i dalších nástrojů. Medici PRO Očkování se v rámci svých přednášek záměřují především na studenty středních škol, které zvolili jako vhodnou cílovou skupinu pro osvětu o očkování. Tuto věkovou skupinu totiž vnímají jako nejvíce citlivou s ohledem na potenciálně škodlivé působení sociálních sítí a vzhledem k faktu, že právě v tomto věku si mladí lidé nejvíce utvářejí své názory a hodnoty. Interaktivní semináře, ve kterých vysvětlujeme například proti jakým nemocem očkování chrání, jaké jsou principy fungování očkování, jaký by měl být racionální přístup k možným nežádoucím účinkům či jaké je právní ukotvení očkování v rámci české legislativy, jsou zajímavé nejen pro mladší kolegy, ale i další věkové skupiny. Zástupci projektu také přispívají k voření společenské debaty vystupováním v médiích i na školeních pro lékaře.

Kdo jsme

Projekt Medici PRO Očkování byl zahájen studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za podpory Akademického senátu 2. LF, aktuálně funguje v spolupráci se studenty katedry Marketingu a PR Fakulty sociálních věd UK.

V případě dotazů nebo obav týkající se oblasti očkování a infekčních nemocí se nás nezdráhejte kontaktovat na info@mediciproockovani.cz. Odpovíme dle našich vědomostí, nabytých během výuky na lékařské fakultě. Informace čerpáme z ověřených zdrojů, nejnovějších vědeckých studií a z praktických zkušeností našich vyučujících. V případě zájmu o přednášku nebo diskuzní setkání nás také můžete kontaktovat na mailovou adresu.

Poznejte náš tým

Fotografie člena spolku MPO.

Tomáš Čejka

6. ročník, 2. lékařská fakulta UK
Fotografie členky spolku MPO.

Barbora Cypriánová

5. ročník, mediální studia FSV UK
Fotografie členky spolku MPO.

Karolína Hájková

5. ročník, MKPR FSV UK
Fotografie člena spolku MPO.

Tomáš Jelínek

6. ročník, 2. lékařská fakulta UK
Fotografie členky spolku MPO.

Anastasia Junová

3. ročník, žurnalistika FSV UK
Fotografie členky spolku MPO.

Tereza Kaslová

3. ročník, 2. lékařská fakulta UK
Fotografie členky spolku MPO.

Dominika Kovačovičová

2. ročník, MKPR FSV UK
Fotografie člena spolku MPO.

Jan Krb

3. ročník, MKPR FSV UK
Fotografie členky spolku MPO.

Petra Lišková

5. ročník, 2. lékařská fakulta UK
Fotografie členky spolku MPO.

Jana Matrasová

3. ročník, 2. lékařská fakulta UK
Fotografie členky spolku MPO.

Aneta Nyčová

6. ročník, 2. lékařská fakulta UK
Fotografie členky spolku MPO.

Lucia Saková

4. ročník, FMK UCM
Fotografie členky spolku MPO.

Karla Smolková

5. ročník, 2. lékařská fakulta UK
Fotografie člena spolku MPO.

Stanislav Štrba

4. ročník, 2. lékařská fakulta UK
Fotografie člena spolku MPO.

Lukáš Vaněk

6. ročník, 2. lékařská fakulta UK
Fotografie člena spolku MPO.

Ondřej Žižka

6. ročník, 2. lékařská fakulta UK

a další...

Děkujeme za podporu

Projekt finančně či materiálně podpořili:

Podporu vyjádřili:

Projekt nebyl a není finančně či jiným způsobem podporován farmaceutickým průmyslem.

Spolupracovali jsme

Napsali o nás

Medici PRO Očkování trpělivě bojují s dezinformacemi
Očkování zachránilo mnoho životů. Medici Aneta Nyčová a Tomáš Jelínek u Zbigniewa Czendlika
7 důvodů, proč by se měl mladý člověk nechat očkovat