Medici PRO Očkování

Příušnice

Příušnice jsou onemocnění způsobené virem, který patří do skupiny Paramyxoviridae, a může se jimi nakazit pouze člověk. K nákaze dochází pomocí kapének z dýchacích cest, tedy nejčastěji při hovoru s nemocnou osobou, při jejím kašli, smíchu či pomocí předmětů, na kterých mohly ulpět kapénky či sliny nemocného – typicky hračky, které děti měly v ústech. Nejčastější skupinou nemocných jsou tedy děti. Jak už název napovídá, virus příušnic nejčastěji napadá příušní žlázu, ale také ostatní menší slinné žlázy, slinivku břišní, varlata. Může také způsobit meningitidu či ztrátu sluchu.

Průběh onemocnění

Po kontaktu s nemocným člověkem se virové částice dostanou do nového organismu, kde se rychle začnou množit a přestupovat do krve. První příznaky se objeví až po relativně dlouhé inkubační době, která činí zhruba dva až tři týdny. Nejprve si můžeme všimnout různých nespecifických příznaků, jako je horečka, nevolnost, únava, bolest hlavy či ztráta chuti k jídlu. Poté nastupuje nejčastěji jednostranná bolest za uchem – viry napadají příušní žlázu. Tato oblast rychle oteče a je velmi bolestivá i na dotek. Po pár dnech dojde k postižení stejné oblasti i na druhé straně. Bolest se ale může objevit i kdekoliv kolem úst či na krku při poškození jiných slinných žláz nežli příušních. Během týdne většinou onemocnění ustoupí, ale mohou následovat nepříjemné komplikace.

Pokud by příušnicemi onemocněla těhotná žena, může to pro ni znamenat zvýšené riziko potratu plodu. Po odeznění příznaků získá uzdravená osoba celoživotní imunitu a neměla by již znova příušnicemi onemocnět.

Komplikace

Zdánlivě mírný průběh onemocnění může být následován komplikacemi. Virus může postihnout centrální nervovou soustavu a projevit se meningitidou – zánětem mozkových blan. Při této chorobě pacienta silně bolí hlava, nepoloží bradu na hrudník a může být ohrožen na životě. Dalším příznakem poškození nervové soustavy může být hluchota (častěji jednostranná) způsobená poškozením sluchového nervu. Virus příušnic se nevyhýbá ani slinivce břišní. Způsobit zde může přechodný zánět (tzv. pankreatitidou), která se v tomto případě může projevit bolestí břicha či zvracením. V malém procentu případů může způsobit i charakterističtější onemocnění slinivky břišní – diabetes. Pokud příušnicemi onemocnění chlapci či muži, mohou zažít i nepříjemný jednostranný či oboustranný zánět varlete (tzv. orchitidu), která může ve výsledku zapříčinit neplodnost. Jak již bylo zmíněno, tento virus napadá nejčastěji malé děti, ale postihnout může i dospívající či dospělé, u kterých zmíněné komplikace mohou být výraznější s horším průběhem

Léčba

Proti příušnicím neexistuje žádný konkrétní lék, proto je nejlepší variantou nechat se očkovat, abychom se nemoci a především jejím komplikacím vyhnuli. Při onemocnění bychom měli proti chorobě bojovat především klidem, dostatkem tekutin a pomocí léků snižující teplotu a bolest. Na postižení příušní žlázy mnohdy dobře zabírají studené obklady. Při rozvoji komplikací je třeba odborné péče (obzvláště při vzniku meningitidy). Pro chlapce a muže může znamenat zánět varlete/varlat závažný problém, který může vyústit v neplodnost, je tedy vhodné po doporučení lékaře nasadit kortikoidy, které brání silnému zánětu poškozující varle.

Očkování

Ještě před čtyřiceti lety byly příušnice častou nemocí postihující děti i se všemi jejich komplikacemi. S příchodem očkování se počet nakažených výrazně snížil a dnes se s touto chorobou v České republice setkáváme jen výjimečně. Očkovat se proti příušnicím je u nás umožněno od roku 1985. Od roku 1995 až dodnes se využívá schématu, kdy se v kombinaci očkuje zároveň proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám (tzv. MMR vakcína). 

Očkovací látka používaná v České republice se nazývá Priorix. Očkovat své dítě klasickou kombinovanou vakcínou Priorix můžete od 13 – 18 měsíců věku dítěte s druhou dávkou mezi pátým a šestým rokem. Dále existují dvě „nadstavby” Priorix vakcíny. Variantou Priorix-Tetra se v ČR mohou očkovat děti s možností kombinace s planými neštovicemi pod názvem Priorix-Tetra. Dostupná je u nás od roku 2018 specifická forma Priorix vakcíny s názvem M-M-R-vaxPro. Jedná se o očkovací látku, která může být aplikována v nižším věku (od 9 do 12 měsíců) a slibuje nižší riziko alergických reakcí.


SMOLKOVÁ, Karla. Příušnice. NYČOVÁ, Aneta, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/priusnice.


Zdroje: