Medici PRO Očkování

Andrew Wakefield: Lékař, který napálil svět

Psal se rok 1998 a v prestižním vědeckém časopise vyšel šokující článek obsahující dnes již opakovaně vyvrácený mýtus. Britský lékař Andrew Wakefield v něm tvrdil, že očkování (konkrétně MMR vakcína) způsobuje autismus. Přestože byly jeho závěry z velké části smyšlené a toto tvrzení mnohokrát vyvráceno, je dodnes jedním z nejrozšířenějších mýtů o očkování.

MMR vakcína

Celá aféra se točí kolem trivakcíny MMR, tedy očkování používaného k prevenci tří chorob. Jedná se o spalničky (Measles), příušnice (Mumps) a zarděnky (Rubella). Toto očkování je podáváno ve dvou dávkách, po prvním a pátém roce života dítěte. Jeho účinnost se pohybuje kolem 95 %, což dokazuje mimo jiné významný pokles výskytu těchto onemocnění po začátku vakcinace v 60. letech minulého století.

Trend onemocnění spalničkami v České republice v letech 1955 – 2018
(zdroj: nzip.cz/clanek/35-spalnicky)

Andrew Wakefield a jeho výzkum plný nedostatků

Wakefield se narodil v roce 1956 do lékařské rodiny. Pokračoval ve stopách svých rodičů, a tak v roce 1981 dokončil medicínu a stal se chirurgem se zaměřením na trávicí trakt. Svou vědeckou kariéru započal v roce 1993 publikací článku spojující rozvoj Crohnovy choroby se spalničkami, později se věnoval potenciální souvislosti mezi vznikem této choroby a podáním MMR vakcíny. Netrvalo však ani 5 let, než byly jeho výsledky vyvráceny.

Tyto neúspěchy ho neodradily od další publikace. V roce 1998 vyšel v prestižním lékařském časopise The Lancet článek, varující před souvislostí MMR vakcíny a rozvojem autismu. Nejenže měl článek vážné metodologické nedostatky a zkoumal pouze 12 dětí, navíc byly některé údaje zfalšovány (např. diagnózy některých dětí) a výzkum nebyl ani schválen etickou komisí. 

O co tedy Wakefieldovi šlo? Zájmů měl hned několik. V té době byl finančně podporován firmou Dawbarns zastupující rodiče ve sporech s farmaceutickými firmami, kterým by pochopitelně podobné zjištění hrálo do karet. Tato firma mu měla vyplatit celkem přes 400 tisíc liber. Zároveň si touto studií připravoval pole pro vlastní podnikání. Chtěl vytvořit sety pro diagnostiku autistické enterokolitidy a zároveň prodávat vlastní vakcínu, která by nekombinovala tři nemoci a o jejíž schválení žádal patentovou komisi rok před publikací kritického článku.

Tato závažná zjištění zveřejnil v roce 2004 investigativní novinář Brian Deer a nastartoval tak proces v rámci General Medical Council, který v roce 2010 skončil zbavením Wakefielda licence pro výkon lékařského povolání. Andrew Wakefield však své chyby nikdy neuznal, ba naopak, hoax šíří dál ve svém filmu z roku 2016. Nevzdává se však ani Brian Deer, a to publikací knihy The Doctor Who Fooled the World, tedy Lékař, který napálil svět, popisující Wakefieldův příběh a počátky antivakcinačního hnutí.

Mnohokrát vyvrácený mýtus

Pochopitelně se již mnoho vědeckých týmů rozhodlo Wakefieldovu tezi ověřit. Jmenujme například poměrně čerstvou studii z Dánska z roku 2019, která zkoumala přes 650 000 dětí (z nich 95 % očkovaných) a zahrnovala i další povinné vakcíny, jako je očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské obrně a hemofilovým nákazám typu B. Výsledkem bylo, že výskyt autismu byl mezi očkovanými i neočkovanými stejný. Mýtus byl tedy již po několikáté jasně vyvrácen.

Proč tomuto hoaxu stále věří tolik lidí?

Spekulacím ohledně souvislosti autismu a vakcín nahrává fakt, že jedna jasná příčina vzniku autismu neexistuje. Jde pravděpodobně o souhru více faktorů, jako jsou genetické predispozice, komplikace při porodu či vyšší věk rodičů. Zároveň tvrzení podporují srdceryvné příběhy rodičů dětí s autismem, kteří se marně snaží zjistit příčiny nemoci svých dětí. Vzhledem k tomu, že se první výchylky ve vývoji dítěte objevují v prvním roce života, tedy v období, kdy je dítě očkováno, mohou si pak rodiče dát tyto dvě nesouvisející události nesprávně dohromady.


JIRKOVÁ, Alena. Andrew Wakefield: Lékař, který napálil svět. CYPRIÁNOVÁ, Barbora, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/andrew-wakefield-lekar-ktery-napalil-svet.


Zdroje: