Medici PRO Očkování

Příspěvky ze sítí – prosinec 2021

Pravidelně pro vás připravujeme příspěvky na sociální sítě. Protože je škoda, aby jen tak zapadly, každý měsíc můžete u nás na webu najít shrnující článek, ve kterém si je připomeneme.

Očkujeme se kvůli zdraví

Očkování především proti covid-19 je aktuálně velkým celospolečenským tématem, na který existuje spoustu názorů jdoucích ze všech směrů. Vedle odborníků z řad lékařů a přírodovědců se k němu často vyjadřují také politici. Je to logické, veškerá legislativa a nastavení pravidel očkování a různých opatření je právě v rukou politiků.

Politici, především ti vrcholní, by měli odborníkům naslouchat a uvádět jejich doporučení do reality. Zabránit pomocí očkování dalšímu zhoršování této pandemie je nutnost, bez ohledu na hodnoty a přesvědčení určitého politika nebo politické strany.

Někdy se ale děje, že když volič nemá rád určitou stranu, automaticky nesouhlasí s celým jejím programem a názory. Pravda, někdy je komunikace politiků směrem k veřejnosti špatná a může se zdát, že očkování je víc než vědecké téma politické. Je ale potřeba mít na paměti, že očkování není nějakým výmyslem či volebním programem politické strany, ale nutnost, bez které může nastat katastrofa.

Nespojujme si tedy očkování s politikou a neberme ho jen jako jakýsi politický směr. Očkujme se, abychom mohli konečně zastavit tuto pandemii, pomohli znovu uvolnit lůžka v nemocnicích a ochránili zdraví sebe i blízkých.

Zdroj fotografie: vlada.cz/…/urad-vlady-cr-od-cervence…

Vakcína proti rakovině prsu

Američtí vědci zahájili testování první vakcíny proti rakovině prsu. Očkování by mělo do budoucna chránit před trojitě negativní rakovinou prsu, která představuje dvanáct až patnáct procent všech případů rakoviny prsů a je jejím nejnebezpečnějším typem.

Tato klinická studie je prvním krokem, který by mohl vést k efektivní ochraně před tímto nebezpečným typem karcinomu prsu, na které v současnosti existuje nejméně účinná léčba. Jde o extrémně náročný výzkum, přesto vědci očekávají první výsledky už na podzim 2022. Více se dočtete zde.

Vakcína proti covid-19

To, že vakcína proti covid-19 snižuje pravděpodobnost nákazy, je jeden z důvodů, proč bychom se měli dát očkovat. Například z celkového počtu pozitivních za prosinec bylo průměrně každý den 60 % neočkovaných. Co je ale ještě důležitější, očkováním se snižuje možnost těžkého průběhu, a tím pádem i pravděpodobnost hospitalizace. Riziko hospitalizace u neočkovaných osob ve věku 30 – 59 let je až 12krát vyšší jak u očkovaných osob.

Z toho plyne, že i když se očkovaná osoba koronavirem nakazí, je mnohem menší pravděpodobnost, že bude nutná hospitalizace. Důležité je poznamenat i finanční stránku.

Náklady na domácí léčbu se pohybují do 1000 Kč na osobu (v ceně jsou zahrnuté léky doporučené k léčbě a oxymetr). Na rozdíl od toho, náklady na týden strávený v nemocnici na JIP s covid-19 jsou přiblizně 430 000 Kč a za jeden den na běžném lůžku s covid-19 je doplatek 2 331 Kč. Nákladné je taky podání monoklonálních protilátek (jedna aplikace stojí přibližně 40 000 Kč), které je často populární mezi odmítači očkování. Nejenže je tahle metoda nákladná, ale je taky problematická z důvodu nedostatku těchto protilátek. Může se proto stát, že na podání bude pacient čekat i týden, což může být v mnohých případech problém.

Očkováním chráníme nejen své zdraví a zdraví našeho okolí, ale také šetríme i velké množství peněz.

Zdroje:

Lékaři podporují očkování proti covid-19

V lednu roku 2021 provedla Česká lékařská komora ve spolupráci s iniciativou Lékaři pomáhají Česku, iniciativou Sníh a univerzitou LMU v Mnichově celorepublikový průzkum, kterého se účastnilo 9650 lékařek a lékařů všech věkových kategorií, ze všech oblastí České republiky.

Ukázalo se, že 96 % všech dotázaných lékařů a lékařek by doporučilo všem svým pacientům nechat se očkovat a celkem 90 % z nich bylo očkováno, nebo by se očkovat nechalo a ve schválené vakcíny mají velkou důvěru.

I přes to, že se najdou lékaři vystupující proti očkování, jejich počet je do značné míry zkreslen jejich hlasitostí a mediální prezentací. Ve skutečnosti jsou ale ve výrazné menšině a jejich názory nereprezentují takzvanou „evidence based medicine“, neboli medicínu založenou na důkazech. Pro více informací můžete navštívit oficiální článek.

Zdroj: lkcr.cz/…/lekari-ockovani-duveruji-101570.pdf

Očkování vs. prodělání nemoci covid-19: pro a proti

V posledních týdnech často slýcháme, že pro mnohé je představa překonání covid-19 přijatelnější než očkování. Rovněž se do médií dostávají informace o večírcích, na které se lidi cíleně chodí nakazit nemocí covid-19. Jsou ale rizika prodělání nemoci covid-19 stejná jako rizika spojená s očkováním?

Informace o nežádoucích účincích vakcín, jako i ostatních léčiv, v ČR zpracovává státní ústav o kontrole léčiv, a svoje data odesílá do evropské lékové agentury (EMA). 

Například, doposud bylo v ČR podáno přes 14 milionů dávek vakcín, a SÚKL přijal 9379 tisíc podezření na nežádoucí účinek vakcíny (ke dni 29. 11. 2021). Z nich však většinu tvoří nežádoucí účinky velmi mírné (bolest paže v místě podání nebo zvýšená teplota) nebo stavy, které s podáním vakcíny nesouvisí, jelikož nežádoucí účinek může nahlásit kdokoliv. V souvislosti s podáním vakcíny proti onemocnění covid-19 bylo v ČR hlášeno na 14 milionů podaných dávek 129 úmrtí, což představuje 0,0009 %. Toto číslo však stále udává jen počet podezření, nikoliv reálných úmrtí v příčinné souvislosti. 

Na straně druhé stojí prodělání nemoci. Když se podíváme na statistiky v České republice, parametr zvaný case-fatality rate, tedy poměr počtu úmrtí a počtu pozitivně testovaných osob, ukazuje hodnotu 1,5 %. Tudíž, pravděpodobnost úmrtí v souvislosti s covid-19 je v ČR 1,5 %. Nutno je ale vzít v potaz i fakt, že pravděpodobnost, že pacient s covidem umře roste s věkem. Například ve skupině 80+ bez dalších rizikových faktorů dosahuje pravděpodobnost úmrtí až 29,5 %. Rovněž nemalé procento osob, které nemoc prodělaly trpí dlouhodobými, často invalidizujícími následky, a to včetně původně mladých a zdravých jedinců. 

Riziko úmrtí po očkování je přibližně 1600krát menší než riziko úmrtí na covid-19. Pravděpodobnost smrti nebo dlouhodobých potíží je po podání vakcíny mizivá, po covidu nikoliv. 

Očkování slaví narozeniny

Víte, kdo bude mít narozeniny? No přece očkování! Téměř před 200 lety sa začalo s očkováním na českém území. První vakcínou byla ta proti pravým neštovicím, která byla vynalezena Angličanem Edwardem Jennerem v roce 1796. Již v té době bylo očkování vyžadováno při žádostech o různá stipendia, o chudinskou podporu nebo při vstupu do armády (Krýsl, 2021). A nejlepší zpráva nakonec: právě díky očkování se podařilo neštovice úplně vymýtit, a to v roce 1979. 

Očkování těhotných proti covid-19

Odborníci z České vakcinologické společnosti ČLS JEP a České gynekologické a porodnické společnosti se shodli na tom, že je vhodné očkování těhotných proti covid-19. Avšak i přes tuto skvělou zprávu je stále velké procento těhotných žen, které se očkovat nechtějí. Toto rozhodnutí může těhotné ženě způsobit mnoho zdravotních komplikací během těhotenství i po něm. 

Dle webu The National Health Servis England (NHS England) je ve Velké Británii každým pátým pacientem, který je připojen na extrakorporální membránovou oxygenaci, těhotná žena. Pokud plíce jakéhokoliv pacienta nedostatečně plní své funkce (výměna dýchacích plynů) například z důvodu vážné infekce dýchacího traktu, je tento pacient indikován k připojení na extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO), která kompenzuje funkce plic. Fakt, že je osoba na tento přístroj připojena, hovoří o závažném zdravotním stavu tohoto člověka. 

Ve videu ČT24 vypráví těhotná neočkovaná žena svůj příběh, kdy týden bojovala o život v umělém spánku. K tomuto případu ve videu promlouvá vedoucí lékař Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK prof. MUDr. Antonín Pařízek CSc.: „Dnes je potvrzeno na pevných datech, že očkovat se může kdykoliv a v kterékoliv fázi těhotenství, kojení, prostě kdykoliv. Je to jediná cesta, jak se vyhnout podobným případům.“ 

Video je ke zhlédnutí zde.

Reakce na dezinformační video

Většinou na dezinformační videa nereagujeme, nicméně na toto jste se nás často ptali – R. Malone před nedávnem natočil video, ve kterém tvrdí, že je vynálezcem mRNA vakcín a varuje před očkováním dětí.  Jaká je tedy pravda? Více se o videích a samotném autorovi můžete dočíst v článcích na webu Manipulátoři.cz.

Zdroje:

Očkování dětí proti onemocnění covid-19 

V posledních dnech začíná v České republice očkování dětí ve věkové skupině 5 – 11 let proti onemocnění covid-19.  Očkování bude vždy dohlížet pediatr, který musí posoudit zdravotní stav dítěte a dohlédnout na jeho bezpečnost.

Přinášíme článek, ve kterém shrnujeme, proč je očkování v této věkové kategorii důležité i přes to, že u děti obecně je průběh tohoto onemocnění mírnější. 

Darujte a ušetřete na daních

Věděli jste, že pokud pošlete dar příspěvkové organizaci, jako je například spolek Medici PRO Očkování, můžete si ho pak odečíst od základu daně? Podmínkou je, že musí přesáhnout 2 % základu daně (tedy vaší hrubé mzdy za celý rok) nebo činí alespoň 1000 Kč. To platí pro součet všech darů za rok. Odečíst si můžete nejvýše 30 % základu. To platí pro právnické i fyzické osoby včetně zaměstnanců!

Pokud byste nás chtěli podpořit, napište nám do zpráv nebo na mail info@mediciproockovani.cz a my vám rádi vystavíme darovací smlouvu. Darovanou částku, poté vyplníte v únoru do ročního zúčtování, případně svého daňového přiznání a podle její výše Vám budou sníženy daně.

Peníze použijeme na mnohé aktivity spolku: propagace příspěvků, zlepšení webu, propagační materiály, tiskové zakázky a mnoho dalšího. Děkujeme za podporu.

Pokud Vás zajímají detaily o této dárcovské novele, můžete si přečíst článek. Pokud si nejste jisti postupem, více se dočtete zde.

Louis Pasteur

27. prosince se před 199 lety ve Francii narodila jedna z nejvýznamnějších osobností mikrobiologie – Louis Pasteur. Toto jméno si většina z nás spojí s pasterizací (pasterací) potravin, která se provádí pro omezení aktivity patogenních organismů v potravinářských výrobcích. Louis Pasteur bojoval proti patogenům nejen takto, ale i očkováním. 

Louis Pasteur (a další) přišel na svou dobu s odvážným tvrzením, že jsou určité nemoci způsobeny bakteriemi. Na tomto svém poznatku pracoval nadále více než dvacet let a v rámci jeho vědecké činnosti vynalezl již zmíněnou pasteraci a vyvinul očkovací látku proti vzteklině a sněti. Vynalezením vakcíny proti vzteklině je Pasteur proslulý nejvíce. Když se tehdy malý chlapec nakazil vzteklinou kvůli pokousání psem, Louis Pasteur připravil injekci, která obsahovala kousky míchy králíka uhynulého na vzteklinu. Dětský pacient poté vůbec jako první osoba nakažená vzteklinou přežil. 

Od té doby se samozřejmě vývoj vakcíny změnil, ale i tak je vědcův přínos obrovský. Louis Pasteur se bezpochyby silně zasloužil o vysokou úroveň dnešní medicíny a o pokles úmrtnosti a smrtnosti na infekční onemocnění.

Nouzový převoz vakcíny na Aljašce 

V lednu roku 1925 vypukla epidemie záškrtu v aljašském městečku Nome. Místní lékař ke svému zděšení zjistil, že jediné vakcíně, která je ve městě dostupná, vypršela trvanlivost, a je tedy nepoužitelná. Poslal okamžitě telegram svým kolegům do městečka Anchorage, jehož obyvatelé měli nedávnou epidemii záškrtu v živé paměti. Neváhali a do Nome vyslali psí spřežení. 

Toto spřežení jelo pět dlouhých dní, musheři i psi tak nasadili svůj život, aby pomohli v postiženém městě. Díky tomuto zásahu se podařilo epidemii zvládnout. Dnes máme vakcíny v podstatě až na dlani, paradoxně je často odmítáme využít… 

Zdroj: Courtesy Robert Fortuine papers, Archives and Special Collections, Consortium Library, University of Alaska Anchorage

Medici PRO Očkování v Norsku

Koncem listopadu měli zástupci našeho spolku možnost vyrazit na studijní pobyt do Norska. Tato příležitost nám byla nabídnuta v rámci ocenění v soutěži Cena Gratias Tibi pořádané Člověkem v tísní, jejímž sponzorem je mimo jiné také Norská ambasáda v Praze.

Během našeho 5-denního pobytu v Oslu pro nás byl uspořádán bohatý program. Nejdříve jsme se seznámili s norskými studenty medicíny na Universitetet i Oslo (UiO) a jejich projektem zaměřeným na udržitelný rozvoj v různých odvětvích, a následně jsme strávili celý den se zástupci Institutu veřejného zdraví, kteří si pro nás připravili rozmanité přednášky. 

Zde jsme se dozvěděli o systému fungování programu očkování v Norsku, státem vedené propagaci a komunikaci očkování, mechanismu hlášení nežádoucích účinků a jejich vyhodnocování, nebo o distribuci a skladování vakcín včetně exkurze. Bylo fascinující vidět, jak hladce může program vakcinace a jeho koordinace fungovat na státní úrovni. 

Jako nejpřesvědčivější důkaz tohoto efektivního fungování je takřka 97% proočkovanost proti dětským onemocněním (především v rámci hexavakcíny a MMR vakcíny), a to i přes to, že dětská očkování v Norsku nejsou ze zákona povinná, jako je tomu u nás. 

Ten hlavní rozdíl mezi Českou republikou a Norskem, od kterého se však v důsledku odvíjí vše ostatní, je však především v mentalitě obyvatelstva vycházející z historické zkušenosti. To norské má vysokou míru důvěry ve své ústavní činitele, vládu a prakticky nijak nerozporuje jejich vedení, což se následně odráží i ve vysoké efektivitě jakýchkoliv vládních opatření a nařízení. To se nezbytně projevilo i v době covidové pandemie a jasným důkazem budiž více než 90% proočkovanost proti nemoci covid-19 ve věkové kategorii nad 18 let. 

Nezbývá než poděkovat Norské ambasádě a našim norským přátelům za úžasnou příležitost a zkušenost, která nám jistě bude cenným přínosem v naší práci. Věříme, že s norskými kolegy jsme se neviděli naposledy a do budoucna bychom tuto zkušenost rádi přetavili v dlouhodobější plodnou spolupráci.