Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 69
Bill Gates – konspirace versus realita | Medici PRO Očkování

Medici PRO Očkování

Bill Gates – konspirace versus realita

Jméno Billa Gatese je často skloňováno ve spojitosti s vakcínami běžnými i dezinformačními weby. Jak to však doopravdy s tímhle americkým miliardářem a vakcínami je? Odkud se vzaly dezinformace, že Bill Gates chce vakcinací vyhubit část lidstva a zbytek očipovat? Jakou roli hrála nadace Billa a Melindy Gatesových v reálné kontroverzi v Indii? 

Před 11 lety přednesl Bill Gates dnes již proslulý projev na pódiu TED konference, ve kterém hovořil o potřebě snižování emisí oxidu uhličitého. Na třicetiminutovém projevu by nebylo nic zvlášť zajímavého, nebyl by Gates vyslovil onu osudnou větu, která se stala základem mnoha dezinformací i konspiračních teorií. Při představování své vize nulových emisí se zaměřil na několik faktorů. Jedním z nich byla poněkud citlivá téma – populace na planetě.

Na světě je dnes 6,8 miliard lidí, což se zvýší zhruba na 9 miliard. Pokud se nám podaří vyvíjet nové vakcíny, zlepšovat lékařskou či reprodukční péči, mohli bychom to číslo snížit o 10 až 15 procent.

V početném publiku se nikdo nad výrokem nepozastavil a samotný Gates ho blíže nevysvětlil – pravděpodobně si myslel, že to není potřeba. Výrok však může být sám o sobě trochu matoucí a když navíc vypustíte kontext, vznikne prostor pro dezinterpretaci. Někteří lidé se tedy mylně domnívají, že Bill Gates svým tvrzením naznačoval snižování populace s použitím vakcín jako smrtelných zbraní. Tenhle narativ je navíc masivně upevňován dezinformačními weby, extrémistickými politiky, či anti-vaxerskými hnutími.

Ve skutečnosti však tvrdil pravý opak. V rozvojových zemích se právě s pomocí vakcinace dožívají děti mnohem více let a úmrtnost je v mladém věku mnohem nižší. Ženy tak nemusejí mít mnoho potomků například ze strachu, že by jim některý nepřežil. To stejné platí pro zlepšování lékařské i reprodukční péče – čím kvalitnější zdravotní služby, tím menší smrtnost na většinu nemocí. Myšlenku, že vysoký počet dětí je důsledkem vysoké úmrtnosti podporují i někteří odborníci.

Pozitivní vliv vakcinace na snižování úmrtnosti dokládají i mnohé výzkumy. Podle nedávné studie lékařského časopisu Nature Medicine jsou vakcíny základním pilířem prevence chorob a snižování úmrtnosti v zemích s nízkými i středními příjmy, a to je zejména u dětí do 5 let. Imunizace dětí v rozvojových zemích navíc podle WHO každoročně zachrání 4 až 5 milionů životů. 

Infografika zobrazující dětskú úmrtnost v rozvojových zemích.

Bill Gates je dlouhodobě známým zastáncem snižování růstu populace zaměřeným na chudobu. V minulosti se zmínil, že když poprvé vstupoval do světa veřejného zdraví, chtěl se zaměřit na antikoncepci. Když uviděl data ukazující, že klesající úmrtnost jde ruku v ruce se snižující se porodností, rozhodl se přesunut pozornost na vakcíny. Právě ty se staly centrem většiny mýtů, které spoluzakladatele Microsoftu doprovází. 

Bill Gates a pandemie COVID-19

Pandemie COVIDU-19 a následný vývoj vakcín přinesl další prostor pro prohloubení agendy anti-vaxxerských hnutí i na úkor Billa Gatese. Následující mýtus obklopující tohoto miliardáře vznikl paradoxně z další TED konference. Rok po vypuknutí epidemie Eboly se Bill Gates opět postavil na pódium stejné platformy a varoval před možným vypuknutím další, mnohem nakažlivější, pandemie.

„Může vzniknout virus, při kterém se lidé budou cítit dostatečně dobře, i přestože jsou nakažení a nakažliví, a tak nastoupí do letadla nebo půjdou na nákup. I tak popisoval symptomy potencionálního viru, který se může kdykoliv objevit. Ty připomínají symptomy současného koronaviru. Podle portálu Insider byla právě zmíněná přednáška a Gatesova dotace 250 milionů dolarů na boj s nemocí důvodem pro vznik některých dezinformací. Američtí konspirátoři totiž tvrdí, že Gates vytvořil koronavir s cílem z něj profitovat. To je vzhledem ke Gatesovým investicím do léčby mnoha onemocnění velmi málo pravděpodobné. Důvěryhodnost tohoto tvrzení je snížena právě dezinterpretováním Gatesových veřejných projevů. 

Bill Gates taktéž nebyl jediný, kdo v minulosti varoval před možnou pandemií. Virologové, epidemiologové, či jiní experti na toto riziko upozorňují již celé roky. Robert Webster, kanadský virolog, například napsal, že nová pandemie je nejen možná, ale i nevyhnutelná.

Další lživé a manipulující dezinformace se objevily přímo o vakcínách a jejich obsahu. Konspirátoři v snaze zalíbit se většímu publiku zacházejí někdy do úplných absurdností. Podařilo se jim například překroutit další výrok Gatese, ve kterém mluvil o možnosti „digitálního certifikátu“, který by sloužil ke zaznamenání testovaných, vyléčených či vakcinovaných lidí. Podobně to již ve světě funguje – stále více zemí používá nějakou formou identifikace očkovaných lidí z důvodu snížení rizika šíření infekčních nemocí, zaplnění nemocnic a ztrátách na životech. Konspirační teorie však tenhle výrok využily na podpoření teorie o čipování lidí. Jedná se o další prokazatelný výmysl o očkování – vakcíny neobsahovaly a neobsahují žádné mikročipy. Současná technologie nic takového neumožňuje. Čipy, které mohou fungovat v lidském těle se neumísťují do svalů, mají mnohem větší rozměry než injekční jehla a potřebují externí zdroj energie.

Lidé, kteří v těle (vědomě), například kvůli měření hladiny cukru v krvi, čip mají, jej musí nabíjet, jinak velmi rychle přestane fungovat. Ani tyto čipy není možné do těla dostat injekční stříkačkou. 

Bill Gates a kontroverze

Zatím jsme se podívali na to, jak vznikly různé dezinformace a konspirační teorie, které o Billu Gatesovi kolují. Kromě nich se ale v souvislosti s Gatesem a především s Nadací Billa a Melindy Gatesových (BMGF) hovoří o kontroverzích, které mají mnohem reálnější základ.

BMGF je největší nadací na světě a soustředí se na podporu globálního zdraví a rozvoje. Investuje do rozvoje zemědělských biotechnologií a farmaceutického průmyslu, ve kterém především podporuje vývoj vakcín. Většina aktivit nadace se zaměřuje na rozvíjející se země.

V roce 2009 Nadace Billa a Melindy Gatesových financovala ve spolupráci s nevládní organizací PATH (Program for Appropriate Technology in Health) projekt, který měl za cíl v Indii, Ugandě, Peru a Vietnamu „vytvořit a rozšířit důkazy pro informované uvedení vakcín proti viru HPV do veřejného sektoru“. Vakcíny používané k imunizaci proti viru HPV, který například způsobuje rakovinu děložního čípku, rekta nebo krku, byly v té době již schváleny k použití a dostupné na trhu nejen v Indii, ale i v USA a cílem studie bylo získat data, která měla sloužit k rozhodnutí, zda by vakcína proti HPV v Indii i dalších státech měla být zahrnuta do státem hrazeného vakcinačního programu.

Na studii s PATH spolupracovala také Indická rada pro medicínský výzkum (ICMR), místní úřad odpovědný za kontrolu bezpečnosti léčiv.

Tato studie se stala předmětem vyšetřování zdravotnického výboru indického parlamentu poté, co zemřelo sedm dětí, kterým byla v rámci studie podána jedna z vakcín. Studie se celkem účastnilo 23 000 dívek mezi deseti a čtrnácti lety, které pocházely z kmenů žijících v chudých venkovských oblastech.

Vyšetřování neprokázalo souvislost mezi úmrtími a vakcínou, odhalilo ale, že studie měla zásadní etické problémy, které vedly k „porušení a omezování bezpečnosti a práv dětí“. 

Organizaci PATH scházela povolení indických úřadů k působení na území Indie a samotná studie porušovala pravidla pro testování léčiv na dětech tím, že předtím neproběhly testy na dospělých. Dalším problémem studie byl informovaný souhlas. Testy na nezletilých vyžadovaly podpis zákonného zástupce a svědka, ukázalo se ale, že každý čtvrtý zákonný zástupce byl negramotný, stejně tak byla negramotná velká část svědků, pod dalšími tisíci informovanými souhlasy je jako svědek podepsán stejný člověk nebo podpis zcela chybí, jiné formuláře místo zákonných zástupců bez jejich vědomí vyplnili ředitelé škol, na dalších formulářích nesouhlasí podpisy a jména údajně podepsaných nebo k podpisu došlo zpětně.

V nedávné době se na Billa Gatese v Indii strhla další vlna kritiky. Před několika měsíci se Gates v rozhovoru se Sky News vyjádřil proti sdílení patentovaných technologií pro výrobu vakcín proti COVIDU-19 s rozvíjejícími se státy, například s Indií. Svůj názor odůvodnil finančními a technologickými nároky a obavami o bezpečnost produktu. Kromě toho dodal, že přesun výroby vakcín do Indie by stejně nebyl možný bez finanční a odborné podpory USA a dalších států. Místo toho Gates jako efektivnější řešení vidí to, že v následujících měsících budou USA a státy EU darovat své zbylé vakcíny do Indie, Brazílie a dalších zemí, které jich v současnosti mají nedostatek. Přesto ale Nadace Billa a Melindy Gatesových finančně podpořila vývoj a výrobu vakcín proti COVIDU-19, které vyrábí Serum Institute of India, společnost, která je největším výrobcem očkovacích látek na světě.

Gates byl proti uvolňování patentů již od počátku covidové krize. Oxfordská univerzita původně plánovala práva na výrobu své vakcíny zdarma poskytnout každému výrobci, který o ně projeví zájem, Gatesova nadace ale poté, co jako investor vstoupila do projektu, přiměla univerzitu k uzavření výhradní smlouvy se společností Astra Zeneca.

Závěr

Bill Gates patří k nejviditelnějším osobnostem, které se angažují na poli vakcinace, proto jsou jeho výroky pod drobnohledem a snadno dojde k tomu, že je dezinformační média různě překrucují. Konspirační teorie vychází většinou z toho, že Gates řekne něco, co na první pohled zní strašidelně – to se například stalo, když před několika lety varoval před možností pandemie. Šlo ale o vědecky podloženou tezi. Stejně tak i jeho další výroky mimo kontext mohou působit úplně jinak, než jak je Gates zamýšlel. Proto je vždy potřeba hledat spolehlivé zdroje informací a zajímat se o jejich kontext. 

Činnost Billa Gatese ale skutečně není bez chyb. Nadace Billa a Melindy Gatesových podporuje tisíce projektů a některé z nich se v minulosti ukázaly jako velmi problematické. Takovým projektem byla i indická studie vakcín proti viru HPV, prováděná nevládní organizací, kterou nadace BMGF sponzorovala. Ačkoli se jedná o závažné porušení lékařské etiky při výzkumu, nelze tvrdit, že ze strany Billa Gatese nebo jeho nadace šlo o záměr někomu ublížit.

Gatesova nadace také finančně podporuje vývoj a výrobu vakcín, což mu dává možnost ovlivňovat způsob jejich výroby a distribuce. To se nedávno projevilo v souvislosti s vakcínami proti COVIDU-19. Gates byl toho názoru, že by se vakcíny měly vyrábět v Evropě a USA na základě patentů místních farmaceutických firem. Do rozvíjejících se zemí by se očkovací látky měly později darovat. Na základě toho jeho nadace prostupovala při financování vývoje vakcín proti novému koronaviru. S takovým postupem je možné nesouhlasit nebo Gatese kritizovat za to, jak uplatňuje svůj vliv. Nikdy ale neřekl, že by se očkovací látky k lidem v zemích, kde je nyní vakcín nedostatek, neměly dostat.


BALÁŽOVÁ, Zuzana, SHUGAOVÁ, Jana. Bill Gates – konspirace versus realita. HÁJKOVÁ, Karolína, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/bill-gates-konspirace-versus-realita.


Zdroje: