Medici PRO Očkování

Očkování mladých, cesta z pandemie

Mnoho mladých lidí váhá nad očkováním proti COVID-19. Vzhledem k mírnějším průběhům by se mohlo zdát, že pro tuto skupinu populace nemá vakcína takový význam. Opak je ovšem pravdou a naočkování i mladších generací je naprosto klíčové ke zvládnutí pandemie. Nejde ale pouze o celospolečenské důvody, které by nás měly motivovat k očkování. V článku představujeme 7 argumentů proč je očkování důležité i pro ty mladší z nás.

1. Chraňme svoje zdraví

Přestože se vážné průběhy onemocnění COVID-19 většinou týkají starších generací, ani mladí se často nevyhnou komplikacím nebo dlouhodobým následkům. Nikdo z nás neví, jak jeho tělo na infekci zareaguje. Proč riskovat několikatýdenní vyřazení ze sportovních aktivit, možnosti věnovat se koníčkům nebo být pozadu v práci a škole, když existuje účinná prevence v podobě očkování. Ani mírnější průběh nemusí ale znamenat výhru. Post-covidový syndrom je relativně častou realitou i u mladších ročníků. Dlouhodobá únava, neschopnost se soustředit, nízká výkonnost, zadýchávání se, bolesti kloubů a hlavy nebo ztráta chuti a čichu mohou následovat prodělané onemocnění i několik měsíců. Proč to riskovat?

2. Chraňme své blízké

Babička s dědou už očkování dostali, tak proč bych se měl nechat očkovat i já? Důvodů je více. Cílem viru je množit se a nakazit co nejvíce lidí. K tomu ovšem potřebují nás jako hostitele!

Nejlépe se viru daří, když se může množit v těle někoho, kdo ho žádným způsobem neomezuje, což může být třeba neočkovaný člověk. Díky tomu, že imunitní systém nezvládá virus rychle rozpoznat a zlikvidovat rozvine u nakaženého symptomy, jako třeba pro COVID-19 typický kašel, které mu pomáhají nakazit ještě více lidí. Tím, že se naočkujeme a zabráníme viru množit se v nás dle libosti, obrovským způsobem snižujeme šanci nakazit další lidi, a především ty nejzranitelnější z nás. Čím více lidí bude očkovaných, tím méně se bude moci virus v populaci množit a šířit a jednoduše bude mít smůlu. Tím, že bude mít babička s dědou kolem sebe většinu očkovaných lidí, budou chráněni i v případě, že u nich očkování třeba nezafungovalo, nebo se dostanou do situace kdy jejich imunitní systém nebude fungovat tak jak má.

Tím, že viru zabráníme nekontrolovaně se množit také výrazně snižujeme možnost vytvářet mutace, které by mohly znamenat horší průběh, nebo třeba odolnost proti předchozí imunitě nebo očkování. Když se virus v našem těle množí, vznikají při kopírování jeho genetické informace chyby, které mu mohou propůjčovat výhodné vlastnosti, například větší nakažlivost, závažnější projevy, nebo třeba odolnosti proti očkovacím látkám. Čím více dovolíme viru množit se, tím větší šanci má vznik mutací. Když necháme virus cirkulovat v populaci bez jakékoliv kontroly, může se stát, že prorazí mnohem horší varianta a průšvih je na světě! Proto je důležité naočkovat i mladé a výrazně tím omezit možnost viru množit se, mutovat a vracet se v horších podobách.

3. Pojďme se vrátit do normálu

Lockdown neprospívá naprosto nikomu. Uzavření škol na celý rok bude mít v budoucích letech naprosto nedozírné důsledky. Neexistuje odvětví, kterého by se drakonická opatření citelně nedotkla. Nemůžeme si dovolit trávit každou zimní sezónu izolovaní a zavření doma. Když bude populace odolná díky očkování, budeme se moci vrátit k normálu bez strachu a velkých ztrát na životech. Jedinou spolehlivou cestou k normálu je očkování.

4. Bavme se

Kdy jste byli naposledy na plese, na party v klubu nebo třeba v divadle? Co takové plavání v bazénu, posilování nebo skupinová lekce jógy? Dokud nebude proočkované dostatečné procento populace, budou tyto aktivity vždy vnímány jako rizikové a budou mezi prvními, které se budou zavírat v případě růstu počtu nemocných. Pojďme se zase těšit na nejnovější film v kině nebo večer s přáteli v oblíbené hospůdce!

5. Cestujme

Očkovaným se bude otevírat čím dál více možností, jak cestovat bez komplikovaných karantén a opakovaných testů. Každý z nás se už těší až opět uslyší třeba hukot moře, písek mezi prsty a pochutná si na nějaké místní specialitě. Dveře k objevování světa a aktivnímu odpočinku neotevře nic jiného než vakcína. Cestovní očkování bylo, je, a bude naprosto běžnou součástí cest do zahraničí. Očkování proti žloutence typu A nebo třeba tyfu nikoho nepřekvapí. Vakcína proti COVID-19 v tomto není žádnou výjimkou.

6. Odlehčeme zdravotníkům a všem v první linii

Nápor na zdravotníky byl za poslední rok obrovský. Starat se o tolik lidí v kritickém stavu a vidět dosud zdravé lidi odcházet během několika dní bez možnosti pořádně se rozloučit s rodinou si vybere svou daň. Zdravotníci potřebují nabrat druhý dech a začít se věnovat i jiným onemocněním, která byla kvůli COVIDu upozaděna. Preventivní programy se vrátily o několik let v čase, čeká nás nárůst záchytu pokročilých nádorových a dalších onemocnění. Dovolíme-li viru vracet se, bude se tento nárůst jen a jen zvyšovat.

V první linii ovšem nejsou pouze zdravotníci. Prodavačky a prodavači, příslušníci záchranných sborů, pracovníci dopravních společností a mnoho dalších odvětví si zaslouží také pracovat bez rizika a stresu, že nakazí sebe nebo své blízké. Když budeme jako společnost držet spolu a necháme se očkovat, toto riziko snížíme na naprosté minimum. Pamatujme na to!

7. Buďme připraveni

Roky 2020 a 2021 nám ukázaly, jak důležité je být připraven. Česká republika připravena nebyla a zaplatila za to vysokou cenu, jednu z nejvyšších na světě. S respektem ke všem z více než 30 tisíců obětí se pojďme poučit. Blíží se sice léto, kdy počty případů COVID-19 nebudou pravděpodobně tak drastické jako v zimním období, ale je naprosto nutné vstoupit do zimní sezóny 2021/2022 s dostatečným náskokem. Ten náskok představuje očkování! I když se s kofolou v ruce u rybníku bude zdát problém COVIDu naprosto vzdálený a nepodstatný, vzpomeňme si alespoň na slova Neda Starka z Hry o trůny: „Zima se blíží!“ Nikdy dříve totiž nebyla více pravdivá. Skočte si tedy pro očkování, budete-li mít tu možnost, ať se tragický scénář loňské zimy nemusí opakovat!

My, Medici PRO Očkování, se těšíme na shledanou u půllitru do skla točeného dobrého piva, nebo třeba na koncertě oslavující zvládnutí a konec pandemie, který je díky očkování v dohlednu více než kdy předtím.


ŽIŽKA, Ondřej. Očkování mladých, cesta z pandemie. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/ockovani-mladych-cesta-z-pandemie.


Zdroje: