Medici PRO Očkování

Tetanus

Pamatujete, kdy jste naposled byli na očkování proti tetanu? Pokud ne, možná byste měli kontaktovat svého lékaře  vakcinace je totiž jediný způsob, jak se riziku onemocnění tetanem vyhnout.

ilustrační obrázek

Co je to tetanus?

Tetanus je onemocnění způsobené toxiny vylučovanými bakterií Clostridium tetani. V půdě se bakterie vyskytuje ve formě spory, což je vysoce odolné stadium bakterie, které přežívá var i chemické desinfekce. Spory se běžně vyskytují v půdě kontaminované výkaly savců, hlavně koní, kde může žít několik desetiletí. Do lidského těla se bakterie dostává skrze porušenou kůži, kontaktem s kontaminovanou půdou nebo s kontaminovanými předměty. Bakterie potřebuje pro přežívání prostředí bez kyslíku, proto jsou rizikové zejména drobné, uzavřené nebo hluboké rány, například bodné nebo střelné.

Přenos a průběh onemocnění

Po kontaktu s porušenou kůží spora klíčí, bakterie se začne množit a produkuje tetanický toxin. K projevům tetanu patří bolestivé svalové křeče. Křeče mohou postihnout i celé tělo a dojde k propnutí těla do oblouku, což může vést i k zlomeninám obratlů a roztržením svalů. K dalším příznakům patří problémy s polykáním, bolest hlavy, horečka a pocení, změny krevního tlaku a srdečního rytmu. Nakažený je ohrožený selháním srdce a zadušením i přes intenzivní léčbu. Smrtnost onemocnění se v závislosti na věku a závažnosti onemocnění pohybuje od 10 do 80 %.

Léčba a rizikové skupiny

Léčba spočívá v ošetření rány, aplikaci antitetanového lidského imunoglobulinu, přeočkování, podávají se antibiotika a v případě potřeby se využívá podpora dýchání. 

V rozvojových zemích jsou ohroženi neočkovaní novorozenci, kteří přijdou při porodu do styku s nesterilními nástroji. V Evropě představují riziko autonehody či poranění při práci s kontaminovanými předměty, zvláště u nepřeočkované populace. 

Očkování

V ČR je vakcína proti tetanickému toxinu součástí hexavakcíny. Po poslední dávce ve čtrnácti letech se doporučuje očkování opakovat každých 10 – 15 let. I po prodělaném tetanu totiž nepřetrvává celoživotní imunita, pro ochranu je i nadále nutné pravidelné očkování. 

Výskyt tetanu je v Česku výjimečný, ročně dochází v průměru k 0 – 3 případům, obvykle z důvodu ztráty protilátek způsobené opomenutím přeočkování.

infografika - tetanus

Kompletní infografiku o hexavakcíně si můžete stáhnout na této stránce, nebo přímo tady.


SHUGAOVÁ, Jana. Tetanus. ŽIŽKA, Ondřej, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2020. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/tetanus.