Medici PRO Očkování

Tetanus

Pamatujete, kdy jste naposled byli na očkování proti tetanu? Pokud ne, možná byste měli kontaktovat svého lékaře – vakcinace je totiž jediný způsob, jak se riziku onemocnění tetanem vyhnout.

ilustrační obrázek

Co je to tetanus?

Tetanus je onemocnění způsobené toxiny vylučovanými bakterií Clostridium tetani. V půdě se bakterie vyskytuje ve formě spory, což je vysoce odolné stadium bakterie, které přežívá var i chemické desinfekce. Spory se běžně vyskytují v půdě kontaminované výkaly savců, hlavně koní, kde může žít několik desetiletí. Do lidského těla se bakterie dostává skrze porušenou kůži, kontaktem s kontaminovanou půdou nebo s kontaminovanými předměty. Bakterie potřebuje pro přežívání prostředí bez kyslíku, proto jsou rizikové zejména drobné, uzavřené nebo hluboké rány, například bodné nebo střelné.

Přenos a průběh onemocnění

Po kontaktu s porušenou kůží spora klíčí, bakterie se začne množit a produkuje tetanický toxin. K projevům tetanu patří bolestivé svalové křeče. Křeče mohou postihnout i celé tělo a dojde k propnutí těla do oblouku, což může vést i k zlomeninám obratlů a roztržením svalů. K dalším příznakům patří problémy s polykáním, bolest hlavy, horečka a pocení, změny krevního tlaku a srdečního rytmu. Nakažený je ohrožený selháním srdce a zadušením i přes intenzivní léčbu. Smrtnost onemocnění se v závislosti na věku a závažnosti onemocnění pohybuje od 10 do 80%.

Léčba a rizikové skupiny

Léčba spočívá v ošetření rány, aplikaci antitetanového lidského imunoglobulinu, přeočkování, podávají se antibiotika a v případě potřeby se využívá podpora dýchání. 

V rozvojových zemích jsou ohroženi neočkovaní novorozenci, kteří přijdou při porodu do styku s nesterilními nástroji. V Evropě představují riziko autonehody či poranění při práci s kontaminovanými předměty, zvláště u nepřeočkované populace. 

Očkování

V ČR je vakcína proti tetanickému toxinu součástí hexavakcíny. Po poslední dávce ve čtrnácti letech se doporučuje očkování opakovat každých 10 – 15 let. I po prodělaném tetanu totiž nepřetrvává celoživotní imunita, pro ochranu je i nadále nutné pravidelné očkování. 

Výskyt tetanu je v Česku výjimečný, ročně dochází v průměru k 0 – 3 případům, obvykle z důvodu ztráty protilátek způsobené opomenutím přeočkování.

infografika - tetanus

Kompletní infografiku o hexavakcíně si můžete stáhnout na této stránce, nebo přímo tady.