Medici PRO Očkování

Černý kašel

Černý kašel je jednou z nemocí, jejichž šíření se u nás díky očkování podařilo téměř zastavit, zejména v posledních letech se ale objevuje stále častěji. Přečtěte si, jak se pertuse projevuje a jak se proti ní lze chránit.

ilustrační obrázek

Přenos a průběh onemocnění

Černý kašel neboli pertuse je nakažlivé infekční onemocnění vyvolané bakterií Bordetella pertussis, která se přenáší kapénkovou infekcí. Poté co se dostane do organismu, pomnoží se a usazuje na řasinkách vnitřního povrchu dýchacích cest. Inkubační doba trvá většinou týden, ale může trvat od 6 do 21 dnů. Po její uplynutí se nemoc začíná projevovat příznaky podobnými běžnému nachlazení – objevuje se mírně zvýšená teplota, kašel, kýchání a rýma. Na rozdíl od nachlazení ale příznaky neustupují a po zhruba 14 dnech se dostavují časté záchvaty obvykle suchého kašle s rudnutím až modráním zejména v obličeji. Záchvat může doprovázet dušení a zvracení. Pro kašel je typický štěkavý zvuk, podle kterého dostal černý kašel svůj název v angličtině, kde se mu říká „whooping cough“. Mezi záchvaty kašle mohou být pacienti zcela bez obtíží, čímž se černý kašel odlišuje od běžných respiračních infekcí. Záchvaty obvykle po 6 až 10 týdnech odezní.

Komplikace

Při infekci černým kašlem může docházet ke komplikacím, ke kterým patří zápal plic, křeče, zlomeniny žeber nebo epizody zástavy dechu. Ve vážných případech může dojít i k úmrtí nemocného. 

Nemoc má nejvážnější průběh u dětí mladších jednoho roku a u seniorů. Nejčastěji postihuje dospívající mezi 15 a 19 lety, může se ale objevit u všech věkových skupin. U adolescentů a dospělých má ale nemoc většinou mírnější průběh, projevuje se jako velmi nepříjemný, dráždivý a dlouhotrvající kašel. 

Očkování dětí a těhotných

Nejúčinnější ochranou proti černému kašli je očkování. Očkuje se proti toxinům produkovaným bakterií a v České republice je součástí tzv. hexavakcíny, kterou děti povinně dostávají v prvním roce života.  Přeočkovány jsou mezi 5. a 6. a ještě mezi 10. a 11. rokem. Očkovány by měly být také všechny těhotné ženy ve třetím trimestru, aby se zabránilo infekci v časném dětství.

Přeočkování dospělých

Vzhledem k tomu, že v České republice v posledních letech došlo k nárůstu počtu případů černého kašle, Národní imunizační komise doporučuje minimálně jedno přeočkování všem dospělým do 65 let a to kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Aplikace této vakcíny je vhodná i pro osoby, které proti pertusi nikdy v minulosti očkovány nebyly, což se týká lidí narozených před zavedením plošného očkování v roce 1958. Doporučuje se taky dospělým nad 65 let, pokud jsou v blízkém kontaktu s dítětem do 12 měsíců.

infografika - černý kašel

Kompletní infografiku o hexavakcíně si můžete stáhnout na této stránce, nebo přímo tady.


SHUGAOVÁ, Jana. Černý kašel. ŽIŽKA, Ondřej, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2020. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/cerny-kasel.