Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 69
Typy očkovacích látek | Medici PRO Očkování | MPO

Medici PRO Očkování

Typy očkovacích látek

Očkováním neboli aktivní imunizací rozumíme podání oslabeného patogenu (bakterie, viru, houby), či jeho části za účelem vyvolání imunitní odpovědi. Podle toho, jaká se zvolí technologie, dělíme vakcíny do skupin. Technologie lze i kombinovat, což můžeme vidět např. v případě hexavakcíny.

Jaké známe typy očkovacích látek?

Inaktivované vakcíny

Obsahují směs usmrcených virů nebo bakterií. Do této skupiny patří vakcíny proti dětské obrně, žloutence typu A, vzteklině, choleře, japonské encefalitidě B a celovirová proti chřipce. Z vakcín proti onemocnění COVID-19 do této skupiny řadíme vakcínu od firmy Sinovac.

Podjednotkové vakcíny

Jsou složeny z izolovaných částí patogenů. Pro lepší představu – kdyby byl virus bandita v klobouku a kabátu, ve vakcíně by pak byl jen ten klobouk, díky kterému následně imunitní systém pozná celého banditu.

Mezi podjednotkové vakcíny řadíme vakcíny proti meningokokům, pneumokokům, chřipce a hemofilovým onemocněním (způsobujícím záněty hrtanové příklopky, mozkových blan a plic).

Toxoidy

Neboli anatoxiny jsou zneškodněné toxiny, které již našemu tělu nemohou ublížit, ale strukturou jsou velmi podobné těm, které nám škodí. Díky tomu náš imunitní systém po seznámení se s těmito neškodnými látkami pozná i ty nebezpečné a zneškodní je.

Patří sem vakcína proti tetanu a záškrtu a anatoxin je i součástí vakcíny proti černému kašli (kromě něj obsahuje tato vakcína i povrchové části bakterie způsobující černý kašel).

Rekombinantní vakcíny

Jsou v podstatě stejné jako podjednotkové vakcíny, liší se pouze svou přípravou. Ta probíhá metodami genového inženýrství, kdy se gen (recept) pro daný antigen (povrchová část viru/bakterie) vloží do jiné bakterie či kvasinky. Ty poté produkují tyto části, které jsou následně izolovány, stejně jako u podjednotkových vakcín. Řadíme sem očkování proti žloutence typu B, lidským papilomavirům (rakovině děložního čípku, ale i krku a genitálu bez ohledu na pohlaví a pohlavním bradavicím) a pásovému oparu. Z vakcín proti onemocnění COVID-19 do této skupiny řadíme vakcínu od firmy Novavax.

Živé (atenuované) vakcíny

Obsahují živé, ale oslabené patogeny, které ztratily schopnost vyvolat onemocnění, nicméně stále vyvolají žádoucí imunitní odpověď. Jsou to vakcíny proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím, rotavirům, žluté zimnici, tuberkulóze (BCG vakcína), orální vakcína proti břišnímu tyfu, nosní vakcína proti chřipce pro děti a dříve používaná vakcína proti dětské obrně (Sabinova). Speciálním typem živé vakcíny je, již dnes nepoužívaná vakcína proti již vymýceným pravým neštovicím, v níž byl virus kravských neštovic, který navodil zkříženou reakci i proti těm pravým.

mRNA vakcíny

Obsahují v tukovém obalu uloženou mRNA, která slouží jako poslíček návodu, jak vyrobit určitou část patogenu. Ta se dostane do buněk v místě aplikace a naše buňky podle ní začnou v ribozomech (kuchyni buňky) vyrábět dané části (proteiny – antigeny), na které pak reaguje náš imunitní systém. Jsou to vakcíny proti onemocnění COVID-19, konkrétně CureVac od firmy Bayer a vakcíny od firem Pfizer/Biontech Moderna. Tento typ vakcíny má zároveň slibnou budoucnost v léčbě nádorových onemocnění – již nyní se vyvíjí vakcína proti malignímu melanomu.

Vektorové vakcíny

Princip fungování je podobný mRNA vakcínám, nicméně se jako poslíček návodu využívá virus (nejčastěji adenovirus), který je zbaven schopnosti se množit, tudíž není pro lidský organismus nijak nebezpečný. Ten opět s pomocí našich ribozomů vyrobí požadované proteiny, na které pak reaguje imunitní systém. Do této skupiny patří vakcíny proti COVID-19 Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Sputnik V a vakcína od firmy Johnson & Johnson.

TypTechnologieZástupci
Inaktivovanéusmrcené viry/bakteriedětská obrna, žloutenka typu A, vzteklina, cholera, japonská encefalitida, chřipka (celovirová), COVID-19 (Sinovac)
Podjednotkovéčásti virů/bakteriímeningokok, pneumokok, chřipka, hemofilus
Toxoidyzneškodněné toxinytetanus, záškrt, černý kašel
Rekombinantníčásti vyrobené jiným mikroorganismemžloutenka typu B, papilomaviry, pásový opar, COVID-19 (Novavax)
Živé atenuovanéoslabený virus/bakteriespalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice, rotaviry, žlutá zimnice, tuberkulóza, břišní tyfus, chřipka (nosní)
mRNAmRNA s informací k výrobě části viru/bakterieCOVID-19 (Pfizer/Biontech, Moderna, CureVac)
Vektorovéadenovirus nechopný reprodukceCOVID-19 (Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik V)

ČEJKA, Tomáš. Typy očkovacích látek. ČALOUNOVÁ, Markéta, NYČOVÁ, Aneta, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/typy-ockovacich-latek.


Zdroje: