Medici PRO Očkování

Dětská přenosná obrna (poliovirus)

Nemoc, která je dnes téměř vymýcena, měla před zahájením očkování let i u nás stovky nemocných a desítky mrtvých. Dodnes se mnozí potýkají s trvalými následky. Dětská přenosná obrna neboli poliomyelitida (poliovirus) je vysoce nakažlivé virové onemocnění nervového systému, které postihuje míchu. Může způsobit celoživotní ochrnutí a někdy i smrt.

ilustrační obrázek

Přenos a průběh onemocnění

Onemocnění postihuje hlavně děti. Většina infikovaných (90 – 95 %) nemá vůbec žádné příznaky, virus ale několik týdnů vylučují stolicí a sliznicemi úst a nosu. U 5 – 10 % pacientů se nemoc projevuje v mírnější formě horečkou, bolestí hlavy, průjmem, strnulostí krku a bolestí v horních a dolních končetinách. Pouze 1 % nakažených vyvine vážnou formu s obrnou. 

Onemocnění se přenáší z člověka na člověka prostřednictvím kontaminované vody, nemytého jídla a rukou. Po infikování se virus množí ve střevě, odtud může proniknout do krve a šířit se do dalších orgánů, zejména do centrálního nervového systému. Zánikem nervových buněk dochází k obrně svalů, v nejhorším případě svalů dýchacích a tím ke smrti. Těžká paralytická forma poliomyelitidy má smrtnost 5 – 10 %.

Trvalé následky a léčba

Specifická léčba neexistuje, využívá se podpůrné terapie a rehabilitací, přeživším zůstávají trvalé následky (únava, bolesti svalů a kloubů, další ochabování svalů), které lze do jisté míry korigovat rehabilitací, ale i navzdory tomu po 20 – 40 letech může docházet ke zhoršování zdravotního stavu jedince, vyvíjí se tzv. postpoliomyelitický syndrom. Projevuje se zejména nevysvětlitelnou únavou, svalová slabostí – ochrnutí postupuje a svaly ubývají. Svaly a klouby výrazně bolí, dostavují se poruchy spánku, potíže s polykáním a dýcháním.

Očkování

Od roku 1957 bylo na území ČR zahájeno očkování a díky tomu bylo Československo od roku 1961 první zemí na světě, která dětskou přenosnou obrnu kompletně vymýtila. Dnes je očkování proti dětské přenosné obrně součástí hexavakcíny. 

V současnosti je nemoc ve většině zemí téměř vymýcena. Nicméně existují země, kde se dětská přenosná obrna stále šíří. V roce 2014 WHO označila 10 zemí, které současné šíření postihuje (jsou to Pákistán, Kamerun a Syrská arabská republika, Afghánistán, Rovníková Guinea, Etiopie, Irák, Izrael, Somálsko, Nigérie). Při cestě do těchto zemí je přeočkování doporučované a to jednou ročně. 

infografika - dětská přenosná obrna

Kompletní infografiku o hexavakcíně si můžete stáhnout na této stránce, nebo přímo tady.


SHUGAOVÁ, Jana. Dětská přenosná obrna. ŽIŽKA, Ondřej, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2020. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/detska-prenosna-obrna: