Medici PRO Očkování

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida je infekce nervového systému vyvolaná komplexem virů klíšťové encefalitidy, kterou se ročně v České republice nakazí asi 500 – 1000 lidí, tradičně je nejvíce případů hlášeno v kraji Jihočeském a na Vysočině. Česko patří k zemím s nejvyšším výskytem onemocnění v Evropě společně s pobaltskými státy. Původcem jsou viry z rodu flavivirů, jejichž přírodním rezervoárem jsou drobní hlodavci a hmyzožravci. Na člověka dochází k přenosu klíštětem, a to konkrétně slinami během přisátí infikovaného parazita, vzácně se může nákaza přenést i potravinami (nap. pitím nepasterizovaného mléka koz nebo ovcí). Nákaza se vyskytuje nejčastěji v časovém období od dubna do října.

Průběh onemocnění

Velká část případů probíhá asymptomaticky nebo jen velmi mírně, ty tak mohou unikat. Onemocnění probíhá typicky ve dvou fázích. Po 7 až 30 dnech od nakažení začíná první stádium, tzv. fáze chřipkových příznaků. To se projevuje nespecifickými příznaky jako je celková únava, bolest hlavy a svalů a zvýšená teplota. Druhá fáze přichází přibližně po dvou týdnech od propuknutí prvních projevů onemocnění. Můžeme pozorovat různé formy infekce nervového systému – meningitida (zánět mozkových blan), meningoencefalitida (kombinovaná infekce se zánětem mozkových blan a mozkové tkáně), encefalomyelitida (zánět mozkové tkáně přecházející až zánět míchy). 

Infekce se může projevovat zvýšenou únavností, světloplachostí, přetrvávajícími bolestmi hlavy nebo poruchami spánku. V závažnějších případech i poruchami vědomí, záchvaty, rozvojem jednostranného ochrnutí či poruchami čití např. sluchu. U nejtěžší formy, tzv. bulbární, dochází k postižení prodloužené míchy a rozvoji různě závažných paréz. To se projevuje huhňavou řečí a poruchou polykání. Hrozí proto riziko vdechnutí cizích předmětů a udušení. V některých případech vede infekce ke smrti pacienta. 

Léčba klíšťové encefalitidy

Léčba je v současné době nemáme kauzální léčbu, pouze symptomatickou. Ke zmírnění příznaků se podávají léky snižující horečku a bolest. U nemocných je důležitý především klidový režim, kdy je nutné vyvarovat se veškerých fyzických i mentálních aktivit. Během toho není vhodné číst, koukat na televizi, poslouchat hudbu ani pracovat. Když dojde k rozvoji paréz, je také nutná rehabilitace. 

Rekonvalescence je často zdlouhavá a až každý čtvrtý nemocný může mít trvalé následky. Během uzdravování mohou u nemocných přetrvávat poruchy koncentrace, bolesti hlavy, poruchy spánku a celková únava. Obrny končetin většinou nejsou trvalé a dlouhodobá rehabilitace vede ke zmírnění projevů, nicméně mohou přetrvávat třesy nebo svalová slabost. 

Prevence a očkování proti klíšťové encefalitide

Důležitou součástí prevence jsou režimová opatření – nošení vhodného oblečení, které pokrývá celé tělo, používání repelentů, prohlížení kůže po návratu z přírody, případně okamžité odstranění přisátého klíštěte a dezinfekce místa vpichu. 

Prevence je možná i formou inaktivované vakcíny (očkování inaktivovaným virem). Během jednoho roku se podávají tři dávky. Následně se každých 3 – 5 let přeočkovává. Vakcína je doporučená především starším lidem a osobám žijícím v oblastech s vyšším výskytem klíšťat (listnaté lesy, oblasti s vodními toky, louky atd.). Od roku 2022 je očkování hrazeno pojišťovnami všem pacientům starším 50 let. 

Závěr

I přesto, že většina případů klíšťové encefalitidy probíhá mírně, v případě symptomatického onemocnění jsou možnosti léčby velmi omezené. Vše pak záleží na pacientovi, jak bude dodržovat přísný klidový režim popř. rehabilitovat. Návrat k normálnímu životu pak bývá v řádu týdnů až měsíců. Vzhledem k tomu, že Česko patří k zemím s nejvyšším výskytem onemocnění v Evropě by očkování mělo být samozřejmostí pro každého člověka. 


HILDPRANDTOVÁ, Simona. Klíšťová encefalitida. LIŠKOVÁ, Petra, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2022. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/klistova-encefalitida.


Zdroje: