Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 69
Očkování dětí starších 5 let proti onemocnění covid-19 | MPO

Medici PRO Očkování

Očkování dětí starších 5 let proti onemocnění covid-19

Poté co 25. 11. 2021 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila rozšíření registrace vakcíny Pfizer-BioNTech pro děti od 5 do 12 let, společnost se ještě více rozdělila. A to jako laická, tak odborná. I zde ale platí – nejdůležitější je používat kritické myšlení a ze zdrojů píšících o vakcínách vybírat ty, které jsou založené na principu „evidence based medicine – tedy medicíny založené na faktech, nikoliv nepodložených dojmech. Ta se přiklání na stranu očkování. 

Nižší dávka, ale stejný efekt

Během klinických studií vědci zjistili, že nižší dávka vakcíny (konkrétně třetina dospělé dávky) vyvolá u dětí stejnou imunitní odpověď jako plná dávka u dospělých. Ta je tedy příslibem nejen stejného efektu ochrany před závažným průběhem, ale zároveň větší bezpečnosti. Nejčastější nežádoucí účinky tedy zůstávají stejné jako u dospělých – bolest či zarudnutí v místě vpichu, únava, bolest hlavy a zimnice. Nižší dávka je tedy smysluplným krokem k tomu, aby vakcína byla pro děti bezpečnější a nevyvolala zbytečně závažné nežádoucí účinky. 

Česká vakcinologická společnost očkování doporučuje

V České republice doporučení pro očkování vydává Česká vakcinologická společnost. Ta také 13. 12. 2021 vydala rozšíření k dosavadnímu doporučení, týkající se právě očkování dětí ve věku od 5 do 12 let. Samozřejmě i zde platí zásady jako pro každé jiné očkování, a sice, že u dítěte nesmí probíhat žádné horečnaté onemocnění. Běžné nachlazení jako rýma a kašel není překážkou. 

Lehký průběh nemusí být pravidlem

Riziko závažného průběhu a stejně tak i komplikací po prodělání onemocnění je u dětí nižší než u dospělých. Nelze je ovšem úplně přehlížet. V riziku jsou především děti, kteří trpí chronickým onemocněním dýchacích cest – např. astmatem, které je v dnešní době čím dál častější diagnózou. Tyto děti mohou nezřídka skončit v nemocnici s potřebou oxygenoterapie, v závažnějším případě i na lůžku intenzivní péče. 

Od počátku pandemie bylo v České republice zaznamenáno 8 dětských úmrtí na covid-19. Do května 2021 šlo o jediné vakcínou preventabilní onemocnění u dětí, které skončilo smrtí. Dalším zbyčeným úmrtím, na choroby jako je tetanus, dětská přenosná obrna, pravé neštovice a další, se nám podařilo zabránit právě díky očkování.

Problémem dětské medicíny z pohledu onemocnění covid-19 zůstává multisystémové zánětlivé onemocnění”, častěji označované jako PIMS-TS nebo MIS-C. Jde o reakci organismu na proběhlou infekci. Nejčastěji se projevuje horečkami, trávicími obtížemi, únavou a vyrážkou na kůži. Velká část dětí s tímto pozdním následkem musí být hospitalizována na urgentním lůžku, a to i přes to, že průběh samotného onemocnění covid-19 byl mírný nebo dokonce bezpříznakový. Nejobávanější komplikací MIS-C je postižení srdce, které se vyskytuje až u 90 % dětí a může znamenat vážné následky do budoucna. 

Nejde jen o zdraví fyzické 

Dosud jsme psali jen o zdraví fyzickém. Nelze ale opomenout vliv covidové pandemie na psychiku dětí a především teenagerů. Toto náročné období několika lockdownů, zrušených kroužků, omezených sportovních aktivit a online výuky si vybralo svou daň. To bylo možné vidět mimojiné i na dětských psychiatrických odděleních, která zaznamenala enormní nárůst dětí s psychickými obtížemi jako jsou deprese, panické stavy a bohužel i zvýšenou míru pokusů o sebevraždu právě u mladistvých. 

Děti jako spolehlivý zdroj

Je nutné podotknout, že dětský kolektiv je ideálním místem na šíření viru. Mezi dětmi má možnost dlouhodobě kolovat právě díky častému bezpříznakovému průběhu – pokud dítě není otestováno, často se nepřijde na to, že covid-19 prodělalo a virus šíří dál. To může být rizikové pro osoby v jeho blízkosti – učitelé, rodiče, prarodiče a další. Podle výsledku klinických studií je velmi pravděpodobné, že očkované děti budou vylučovat daleko menší množství viru a díky tomu se tedy i sníží rychlost šíření v populaci. 

Přínosy očkování mnohonásobně převyšují možné strachy

Když zvážíme všechna pozitiva očkování proti možným negativním účinkům, o kterých jsme psali výše, a faktu, že covid-19 probíhá u většiny dětí mírně, dojdeme k výsledku, že je rozhodně lepší děti očkováním chránit a zároveň pomoci snížit rychlost cirkulace viru a tvorby nových mutací.

Závěrem by bylo vhodné říci, že covid-19 je jedinou infekcí v poslední době, která si vyžádala takové množství životů. Již skoro rok zde máme účinnou zbraň proti onemocnění, které v poslední době ovládá naše životy. I přes to, někteří z nás tuto zbraň odmítají využít. Je to jako jít do válečného konfliktu a nevzít si neprůstřelnou vestu. Nezaručí nám, že vyvázneme bez zranění, ale s vysokou pravděpodobností nám zachrání život. Vzali byste si ji? Já ano. 

Infografika popisující důvody, proč je důležité očkování dětí proti covid-19.
infografika – očkování dětí proti covid-19

NYČOVÁ, Aneta. Očkování dětí starších 5 let proti onemocnění covid-19. HÁJKOVÁ, Karolína, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/ockovani-deti-starsich-proti-covid-19.


Zdroje: