Medici PRO Očkování

Austrálie se chystá zavést povinné očkování

Povinné očkování doposud v Austrálii neexistovalo, to se však letos pravděpodobně změní. Vzhledem k častějšímu výskytu onemocnění, kterým lze očkováním předcházet, v posledních letech, se australská vláda rozhodla pro zavedení povinného očkování. S rozhodnutím souhlasí výrazná většina populace napříč politickým spektrem.

V Austrálii postupně zavádějí postupy, díky kterým proočkovanost v zemi roste

Obyvatelé nejmenšího světadílu zažívají změny týkající se očkování. Vzhledem k problémům souvisejícím se snižující se proočkovaností v minulých letech se australská vláda rozhodla pro změny v zákoně.

Už od roku 2016 platí zákon, který odebírá státní příspěvky a daňové zvýhodnění rodičům, kteří se rozhodnou nenechat své dítě očkovat. K tomuto opatření od 7. srpna 2020 přibyl zákaz přijímání neočkovaných dětí do školek, jeslí nebo jiných zařízení, kde se nachází děti předškolního věku. Výjimku mají pouze děti, které nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány.

85 % Australanů je pro

Zákony tohoto typu se mohou zdát tvrdé, ale výsledky hovoří v prospěch australské vlády. Procenta proočkovanosti v Austrálii rostou a výskyt očkováním preventabilních onemocnění klesá. Tyto zákony mají navíc oporu většiny společnosti. Ve výzkumech provedenými University of Western Australia a University of Sydney se ukázalo, že povinné očkování podporuje 85 % australské populace.

Úřady se navíc snaží jak odpůrce, tak podporovatele, co nejlépe informovat o významu a výhodách plošného očkování dětí a pomáhat tak k pozitivnímu přístupu obyvatel k této problematice.


JELÍNEK, Tomáš. Austrálie se chystá zavést povinné očkování. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2020. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/povinne-ockovani-v-australii.