Medici PRO Očkování

Příspěvky ze sítí – březen 2022

Pravidelně pro vás připravujeme příspěvky na sociální sítě. Protože je škoda, aby jen tak zapadly, každý měsíc můžete u nás na webu najít shrnující článek, ve kterém si je připomeneme.

Ukrajinské děti a povinné očkování

Válka na Ukrajině přivádí do Česka vlnu uprchlíků, mezi nimi hlavně ženy a děti. Česká vláda proto začíná řešit pravidla pro očkování ukrajinských dětí v předškolním věku, aby mohly navštěvovat MŠ a dětské skupiny.

Ukrajinské očkovací schéma bude pravděpodobně uznáno i v ČR. Pokud dítě nebude mít očkovací průkaz, či nebude mít dokončené očkování, bude možné jej nechat naočkovat ve zrychleném očkovacím cyklu. Děti, které mají ukončená všechna povinná očkovaní, mohou navštěvovat školky a předškolní zařízení. 

Pravidla zatím nejsou určená s konečnou platností, a je tedy možné, že se budou ještě měnit. Tato opatření mají vést k zachování kolektivní imunity, a ochraňovat tak jak české, tak ukrajinské děti. 

Zdroj: zdravotnickydenik.cz/…/ukrajinske-deti-by…

„Očkování” proti viru RSV je na obzoru

Přes třetí fázi klinického testování se dostal přípravek nirsevimab, který má sloužit jako imunizace proti respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV). Nejedná se však přímo o očkování (aktivní imunizaci), které je založeno na vytvoření vlastní imunity v očkovaném člověku, ale o tzv. pasivní imunizaci, kdy se pacientům podávají protilátky, které po určitou dobu chrání pacienty před nákazou. 

RSV, neboli lidský respirační syncytiální virus, je nejvýznamnějším původcem zánětů dolních cest dýchacích u kojenců, a to včetně zápalů plic. Jedná se také o nejčastější důvod, proč kojenci končí v nemocnici. Prevence proti tomuto onemocnění by tedy přišla vhod.

Dosud proti onemocnění existovala jen jiná monoklonální protilátka palivizumab, která však měla velmi omezené použití a směla se podávat jen rizikovým kojencům, a to každý měsíc. Princip protilátek se tedy od očkování liší, ale účel zůstává stejný – předcházet onemocnění, které může kojenci velmi zavařit a někdy i končit fatálně. 

Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz/…/3450412-prvni-ockovani…

Vakcína pro covid-19

Očkování proti covidu probíhá celosvětově již více než rok, za tu dobu získala společnost mnoho zkušeností jak se samotnou nemocí, tak s vakcinací proti ní. Například jsme zjistili, že nás očkování chrání především proti vážnému průběhu onemocnění a hospitalizaci, že je dávka navíc vhodná pro posílení imunity nebo že není vakcína jako vakcína.

Tento poslední aspekt je velice důležitý, každý typ vakcíny má jiné procento ochrany, některé mají rozdílné typy mechanismu a liší se například i nežádoucími účinky. Z těchto důvodu je velmi podstatné zvážit všechny tyto parametry při výběru očkovací látky.

Ukázalo se například, že vakcína používána především v Číně není zdaleka tak kvalitní, jak se předpokládalo a procento ochrany proti onemocnění poskytuje menší než u konkurenčních vakcín. V České republice se podobná kritická situace nyní nevyskytuje, důvodem pro tento fakt mohou byt právě jiné značky vakcín, například Moderna, AstraZeneca, Pfizer aj. Tuto skutečnost skvěle vystihuje článek dostupný zde.

Víte, že se mohou proti HPV infekci očkovat i chlapci?

Jak očkováni chlapců pomůže v boji proti rakovině děložního čípku? A jedná se pouze o rakovinu děložního čípku? 

HPV je zkratkou pro human papillomavirus neboli lidský papillomavirus, jedná se o skupinu virů, které jsou schopny infikovat člověka a vyvolat svým působením nádorové bujení. Tento virus známe především ve spojitosti s rakovinou děložního čípku. Od zavedení očkování dívek proti těmto virům klesla prudce incidence (počet nově zaznamenaných onemocnění na danou velikost populace za určitý čas) tohoto onemocnění v populaci. 

I když se jedná o onemocnění děložního čípku, hrají velkou roli i muži, tento virus se totiž přenáší především pohlavním stykem. Pokud by byli muži očkováni proti těmto virům, nemohli by takové onemocnění přenášet a ženy takto ohrožovat, nedocházelo by k přenosu této virové choroby mezi ženami skrz muže. 

Nejedná se ale pouze o rakovinu děložního čípku, lidské papillomaviry způsobují i rakovinotvorné bujení v oblasti hlavy a krku. Studie uvádějí v posledních dvaceti letech až o 50 % vyšší incidenci těchto nádoru než dříve, nejedná se tedy o vzácné onemocnění a může postihnout kohokoliv z nás. I proti této skupině chorob nás může očkováni ochránit, což je přímým benefitem jak pro muže, tak pro ženy.

Nový případ dětské obrny v Izraeli

Izraelští zdravotníci identifikovali první případ dětské obrny od roku 1989. Čtyřletý neočkovaný chlapec z Jeruzaléma jeví i známky paralýzy. Jeruzalémský okresní zdravotní úřad zahájil epidemiologické vyšetřování.

Poliovirus způsobuje onemocnění známé pod názvem dětská (přenosná) obrna. Jde o vysoce nakažlivé virové onemocnění nervového systému. Může způsobit závažné komplikace jako jsou zánětlivá onemocnění srdečního svalu (myokarditida), zápal plic, ochrnutí i smrt. 

Nejčastěji onemocní děti, přičemž je většinou (90 %) postižen hlavně trávicí trakt bez příznaků onemocnění. K přenosu dochází fekálně-orálně nebo kontaminovanou vodou a předměty. U 5 – 10 % se objevují „flu-like“ sypmtomy, mezi které patří bolesti hlavy, horních a dolních končetin, únava, teploty, pocení a potíže s trávením. U 1 % pacientů dojde k vážné formě s obrnou a trvalými následky.

V České republice se proti poliomyelitidě očkuje od roku 1957 a byla první země na světe, která jí vymýtila. Očkování je součástí hexavakcíny (Infanrix hexa), která se podává ve 3 dávkách.

Více se o onemocnění se můžete dozvědet na našich stránkách nebo na stránce The Jerusalem Post.

Uprchlíci z Ukrajiny a očkování

Změní se epidemiologická situace s příchodem lidí, kteří k nám prchají před válkou? Či hrozí návrat infekčních nemocí, které se vyskytují v ČR pomálu, či vůbec? Na začátek je důležité zmínit, že na Ukrajině také existuje povinné očkování, a očkovací kalendář je velmi podobný tomu našemu.

Proočkovanost na Ukrajině je však nižší než v ČR. V minulosti tam probíhaly epidemie spalniček (2018 – 2019), tuberkulóza se na UA vyskytuje cca 15 krát více než v České republice. Rozhodně není na místě zaujímat povšechný názor, že k nám lidé prchající před válkou zavlečou smrtelné nemoci. Na místě je ale zodpovědný přístup, např. který ve svém doporučení rozepsala Česká vakcinologická společnost.

Povinné i nepovinné očkování pro děti, adolescenty i dospělé by mělo být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Dospělým je doporučeno naočkování jednou dávkou MMR a jednou dávkou Tdap (tetanus, černý kašel, záškrt) vakcíny. Děti s doloženým očkováním na Ukrajině by měly být doočkování podle platného očkovacího schématu v ČR. Děti bez doloženého očkování proti tuberkulóze by vakcinaci jednou dávkou BCG vakcíny měly podstoupit, ačkoliv tato povinnost v ČR od roku 2010 již není.

Mykobakterie tuberkulózy není ani zdaleka tak infekční, jako původci ostatních respiračních nemocí. Obecně je k nakažení potřeba delší doba kontaktu. Tuberkulóza má mnoho forem, a ne zdaleka každá představuje vysoké riziko při kontaktu s nakaženým. 

Stran očkování českých dětí BCG vakcínou jako prevence nákazou hlavně plicní formy tuberkulózy nebylo vydáno žádné doporučení. V současnosti se očkují pouze děti, které jsou ve vysokém riziku nákazou TBC. Účinná vakcína pro dospělé v ČR registrována není. Důležité se nám zdá zmínit, že očkování nejmenších dětí BCG vakcínou s sebou neslo množství nežádoucích účinků a vakcína je také méně účinná, než například MMR vakcína. Očkování diskutujte s lékařem.

Zdroje:

  • vakciny.net/AKTUALITY/akt_2009_10.htm
  • facebook.com/103603538282140/posts/368279925147832
  • zdravotnickydenik.cz/…/vakcin-pro…

Vakcína od Novavax od března dostupná v ČR

Od začátku března 2022 je možné se v České republice očkovat proti covid-19 vakcínou Nuvaxovid, která má trochu odlišný mechanismus fungování než dosud dostupné vakcíny.

Jedná se o moderní typ tzv. proteinové podjednotkové vakcíny, není tedy založena na principu mRNA nebo virového vektoru. Vakcína obsahuje bílkoviny spike proteinu navázané na nosiči, ty poté rozeznává imunitní systém a vytváří proti koronaviru účinnou obranu. Mohla by tedy potenciálně přitáhnout ty, kteří u dosud dostupných typů vakcín váhali.

Očkuje se ve dvoudávkovém schématu s intervalem 21 dnů mezi jednotlivými očkováními. Vakcína je schválena pro všechny od 18 let. Je určena dosud neočkovaným, užití jako posilovací dávka zatím není schváleno.

Víte, že v ČR dlouhodobě klesá proočkovanost proti pneumokokovým onemocněním? 

V roce 2012 bylo alespoň jednou dávkou naočkováno 80 % pojištěnců narozených v témže roce, v roce 2018 už jen zhruba 65 %. V porování s ostatními evropskými zeměmi Česká republika v tomto směru zaostává. 

Invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) jsou onemocněni vyvolaná bakterií tzv. pneumokokem. Jde o bakterii, která u části populace žije běžně v horních dýchacích cestách, aniž by způsobovala jakékoliv problémy, ale v určitých případech může způsobit závažné onemocnění. Největším nositelem této bakterie jsou děti v batolecím a kojeneckém věku. Takto malé děti nemají ještě zcela zralý imunitní systém, a proto patří mezi nejvíce ohrožené. Druhou velmi ohroženou skupinou jsou lidé ve věku nad 65 let, proočkovanost v této věkové skupině je však žalostně nízká (13,7% v roce 2018). 

Invazivní pneumokoková onemocnění patří mezi hlavní příčinu nemocnosti a úmrtnosti na infekční nemocnění v Evropě. Pneumokoky se šíří kapénkami a mohou způsobit záněty dutin, zápal plic, zánět středního ucha nebo zánět mozkových blan.

V současné době máme v ČR dostupných několik vakcín proti různým typům (sérotypům) pneumokoků. Očkování nepatří mezi povinná, nicméně v rizikových skupinách je doporučováno, i proto je očkování proti pneumokokům v rizikové skupině dětí do 7 měsíců a seniorů nad 65 let hrazeno pojišťovnou.