Medici PRO Očkování

Příspěvky ze sítí – duben 2022

Pravidelně pro vás připravujeme příspěvky na sociální sítě. Protože je škoda, aby jen tak zapadly, každý měsíc můžete u nás na webu najít shrnující článek, ve kterém si je připomeneme.

Začíná klinické testování vakcíny proti HIV

Národní institut zdraví (NIH) zahájil 1. fázi klinického testování hodnotící tři experimentální vakcíny proti HIV založené na messenger RNA (mRNA) technologii, kterou známe díky několika schváleným covid-19 vakcínám.

Všechny tři vakcíny jsou navrženy tak, aby naučili buňky vytvořit protein velmi podobný spike proteinu, který se nachází na povrchu viru HIV. Při kontaktu s virem očkovaný organismus pozná spike protein a bude vědět jak se viru bránit.

Žádný z kandidátů na vakcínu nemůže způsobit infekci HIV. Klinická studie zkoumá, zda jsou následující tři experimentální HIV mRNA vakcíny bezpečné a mohou vyvolat dostatečnou imunitní odpověď. Bezpečnost a imunitní reakce budou zkoumány pomocí vzorků krve a lymfatických uzlin odebraných v průběhu studie. Bezpečnost účastníků bude pečlivě sledována. Očekává se, že klinická studie bude dokončena do července 2023.

Zdroje:

Kontrola a regulace očkovacích látek

Před 120 lety, 5. dubna 1902, byl v USA poprvé představen takzvaný Zákon o kontrole biologických látek (Biologics Control Act), též známý jako Virus-toxinový zákon. 

Tento zákon zavedl kontrolu kvality a regulaci vývoje nových biologických produktů, a to včetně vakcín a antitoxinů. Výrobci vakcín tak byli nově povinni vlastnit licenci a podléhali pravidelným kontrolám jejich produkce. 

Zavedení tohoto zákona vedlo k bankrotu a zániku třetiny společností zabývajících se v té době výrobou vakcín. Pouze 10 firem bylo v souladu s tímto novým zákonem a obdrželo tak licenci. 

Tento zákon zavedl vysoký standard kontroly a regulace očkovacích látek, který se následně rozšířil po celém světě a v dnešní době je již naprostou samozřejmostí.

Post-COVID syndrom

Pravděpodobně už jste slyšeli pojmy jako long-COVID, chronický COVID nebo post-COVID syndrom, o co tedy jde? Všechny z výše uvedených výrazů znamenají víceméně totéž a to stav, kdy u člověka po prodělané infekci virem covid-19 přetrvávají obtíže, které daný člověk dříve nepozoroval.

Až u 80 % nemocných se po prodělání infekce může rozvinout jeden nebo více krátkodobě přetrvávajících symptomů, nicméně o post-COVID syndromu hovoříme pokud problémy trvají déle než 12 týdnů. Česká pneumologická společnost odhaduje, že u 5 – 10 % osob po prodělání covid-19 přetrvávají známky poškození orgánů, zejména plic, a budou vyžadovat dlouhodobé sledování.

Mezi časté přetrvávající potíže patří dechové obtíže, kašel, chronická únava a slabost a dále různé neurologické problémy jako přetrvávající bolesti hlavy, poruchy pozornosti a výpadky paměti, nespavost nebo přetrvávající ztráta čichu.

Očkování proti spalničkám

Od roku 2000 bylo díky očkování proti spalničkám zachráněno více než 21 milionů životů. V roce 2018 ale data ukázaly, že za předchozí dva roky se počet hlášených případů tohoto onemocnění celosvětově zvýšil o více než 30 procent. V témže roce zemřelo na spalničky a jejich komplikace přes 140 000 lidí, z toho většině z nich bylo méně než 5 let.

Víte, že proočkovanost proti HPV v ČR je pouhých 60 % populačního ročníku?

To je méně než mají státy jako Rwanda, Etiopie nebo Zimbabwe. Virus HPV přitom způsobuje jedno z nejčastějších zhoubných nádorových onemocnění u žen – karcinom děložního čípku. Stejně tak se podílí na vzniku karcinomu hlavy a krku bez rozdílu pohlaví.

Očkování je přitom mezi 13. a 14. rokem životě plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Při 90% proočkovanosti by mohl být karcinom děložního čípku vymýcen. Hlavním důvodem nízké proočkovanosti jsou dezinformace a nejasnosti rodičů.

Podcast Medikecy

Představujeme vám nový podcast s názvem Medikecy, ve kterém vám nabídneme rozhovory s odborníky na různá témata týkající se nejen zdraví a medicíny. 

V prvním díle jsme mluvili s MUDr. Milanem Trojánkem, Ph.D. o počátcích projektu Medici PRO Očkování a mnohém dalším. S volbou našeho prvního hosta jsme nemuseli dvakrát váhat, jelikož doktor Trojánek stál u zrodu projektu Medici PRO Očkování a od samého začátku byl jeho odborným garantem. Kromě toho se v dnešním rozhovoru například dozvíte, s jakými výzvami se setkává ve svém oboru infekčního lékařství, ale také třeba proč zásadně nikdy nezpívá. 

Přejeme příjemný poslech a doufáme, že se vám bude naše podcastová premiéra líbit. Podcast naleznete v obou nejpoužívanějších aplikacích – Apple Podcasts, Spotify.

Světový den malárie

Dnes, 25. dubna, je Světový den malárie a s ním oslavujeme velký úspěch. Více než 1 milion dětí v Ghaně, Keni a Malawi dostalo jednu nebo více dávek první vakcíny proti malárii na světě. Vláda Malawi poprvé spustila pilotní projekt koordinovaný WHO v dubnu 2019. Prokázalo se, že vakcína RTS,S/AS01 (RTS,S) je bezpečná, dobře distribuovatelná a že podstatně snižuje riziko smrtelně těžké malárie.

Tato zjištění umožnila WHO vytvořit doporučení v říjnu 2021 pro rozšířené používání RTS,S u dětí žijících v prostředí se středním až vysokým přenosem malárie. WHO odhaduje, že v případě širokého nasazení by vakcína mohla každý rok zachránit životy dalších 40 000 až 80 000 afrických dětí.

Vakcína proti malárii RTS,S je výsledkem 30 let výzkumu a vývoje společnosti GSK a prostřednictvím partnerství s PATH podporou sítě afrických výzkumných center.

Světový týden imunizace 

V rámci tohoto týdne se každoročně věnuje Světová zdravotnická organizace osvětě v oblasti očkování. Vakcíny zachraňují životy od roku 1798, kdy britský lékař Edward Jenner poprvé použil tehdejší obdobu očkování proti pravým neštovicím na osmiletém chlapci, které se později ukázalo být opravdu účinné. 

Ačkoliv se podoba očkování od té doby velmi změnila, myšlenka zůstává stejná. Seznámit imunitní systém s potenciálně nebezpečnou bakterií či virem pomocí vakcíny. Tím dojde k aktivaci imunitního systému a při dalším setkání zvládne tělo rychleji a efektivněji reagovat.

Podle odhadů vakcíny každoročně zachrání 3,5 – 5 milionu životů po celém světě. Bohužel kvůli pandemii covid-19 a zhoršení dostupnosti běžné lékařské péče v roce 2020 23 milionů dětí nedostalo své pravidelné dětské vakcíny, které je chrání proti nemocem jako tetanus, černý kašel nebo záškrt. Proto musíme pokračovat v osvětě a naší snahou by mělo být zajistit přístup k očkování pro každého.