Medici PRO Očkování

Příspěvky ze sítí – únor 2022

Pravidelně pro vás připravujeme příspěvky na sociální sítě. Protože je škoda, aby jen tak zapadly, každý měsíc můžete u nás na webu najít shrnující článek, ve kterém si je připomeneme.

Seznamte se s Leilou Denmark

1. únor 1898 den, kdy se narodila Dr. Leila Denmark. Tato pozoruhodná žena byla jednou z prvních žen, pediatriček, které si otevřely v americké Atlantě vlastní praxi. Tu provozovala dlouhých sedmdesát let až do roku 2001, kdy ve svých 103 letech odešla do důchodu. Je považována za nejdéle ordinující dětskou lékařku na světě a zároveň se ve svých 114 letech se v roce 2012 řádila mezi pět nejdéle žijících lidí vůbec.

Když v roce 1932 v Atlantě propukla epidemie dávivého (černého) kašle, začala jej Dr. Denmark blíže studovat. Její poznatky z této doby následně vedly k tomu, že ve spolupráci s vědci z místní univerzity byla vyvinuta vakcína proti černému kašli, která byla předchůdcem dnešní kombinované vakcíny DTP proti záškrtu, tetanu a černému kašli. 

Dr. Denmark celoživotně kladla důraz na prevenci a prosazovala zdravý životní styl nejen u svých pacientů, ale i u sebe. Odmítla narozeninový dort ke svým 100. narozeninám se slovy, že je v něm příliš cukru.

Vyjádření k otevřenému dopisu studentů medicíny

Možná jste v nedávné době zaregistrovali otevřený dopis některých studentů medicíny, který otevřeně mířil kritiku na pandemický zákon a povinné očkování. Vzhledem k tomu, že dopisu se dostalo nemalé mediální pozornosti, cítíme, že je naší povinností se k tomuto dopisu vyjádřit.

Nejdříve je určitě důležité připomenout, že organizace Medici PRO Očkování, ani její členové, nejsou v žádném smyslu odborníci na právo ani zákonodárství, a proto se ani organizace, ani její členové jménem organizace, nevyjadřují k této problematice pandemického zákona. 

Medici PRO Očkování se totiž zabývají očkováním, a k tomuto tématu se vyjádřit tedy můžeme, ba dokonce musíme. Dopis, a jeho medializace, se často prezentuje jako názor velké části studentů medicíny. Opak je však pravdou. Drtivá většina nás mediků studuje (a po studiu chce i praktikovat) tzv. medicínu založenou na důkazech (EBM – Evidence Based Medicine). Studenti medicíny, kteří jsou členové MPO, nejsou výjimkou.

Důkazy hovoří jasně a proto:

  • Plně podporujeme očkování proti nemoci covid-19, a to ve všech věkových kategoriích (samozřejmě s výjimkou lidí s kontraindikací). Přínosy očkování totiž u všech osob bez ohledu na věk či rizikovost i přes nepodložená prohlášení ve zmíněném dopise výrazně převyšují jeho jakákoliv rizika. 
  • Význam očkování v boji proti pandemii považujeme za zásadní a nesporný. Je důležité očkování nevnímat jako všespásnou zbraň, i proto, že i očkovaní jedinci mohou onemocnět. Stále však platí, že jde o naprosto nepostradatelnou součást boje proti covidu-19. 

Otevřený dopis je podepsaný jistým počtem studentů lékařských fakult, avšak reprezentuje jen velmi minoritní názor, který nejen podle nás nelze popsat jinak než jako naivní, neinformovaný a nepodložený. 

Studenti mají samozřejmě právo na vyjádření názoru – to jim ani neupíráme. Pouze vnímáme jejich rozhodnutí jako nešťastné a nezodpovědné. Jejich podpis je založen čistě na jejich politickém postoji, osobním názoru a nelibosti – nemá nic společného s vědeckými poznatky o očkování. Pro ilustraci menšiny dodáváme, že dopis podepsali pouze 2 studenti prvního ročníku Všeobecného lékařství 2. LF UK, naší alma mater. 

Očkování proti nákaze meningokoky

A zase ten meningokok! Každou chvíli se o očkování proti této nebezpečné nemoci (nejen od nás) dočtete. Více o průběhu a nebezpečí se dočtete v našem článku. Od nového roku toto očkování nově hrazené ze zdravotního pojištění pro novou věkovou skupinu. Doposud bylo hrazené jen maximálně do dvou let. Novou skupinou jsou mladí lidé ve věku 14 – 15 let.

Toto věkové rozpětí není nejšťastněji zvolené. Vůbec ne proto, že by lidé tohoto věku nebyli ohrožení, spolu s úplně malými dětmi a seniory tvoří nejvíce ohroženou skupinu. Jsou to právě kolektivy mladistvých, kde se nákaza meningokoky může rychle šířit. Ale protože preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost, u kterého očkování můžete dostat, je ve 13 a potom až v 15 letech. Čtrnáctiletý člověk většinou nemá moc důvodů zavítat ke svému praktikovi. 

Připomínáme tedy, že pokud se tato informace týká přímo vás nebo třeba vašeho dítěte, je čas se objednat na očkování proti nemoci, která jinak může skončit fatálně.

Proč významná část dezinformací míří na maminky a budoucí maminky?

Dezinformace často pracují s emocemi, kvůli kterým máme jako lidé tendenci přemýšlet méně racionálně a spíše se nad předávanou (dez)informací nezamyslet a neověřit si ji. Právě proto jsou některé dezinformace navázané na tak silné strachy a citlivá témata jako je neplodnost nebo zdraví dětí. A jinak tomu není ani v případě vakcíny proti nemoci covid-19.

Studie ukazují, že i u těhotných a kojících jsou rizika spojená s proděláním této nemoci větší než rizika spojená s očkováním. Prodělání covidu-19 během těhotenství zvyšuje například riziko předčasného porodu, naopak po podání vakcíny se zvýšení těchto rizik neprojevilo.

Navíc se také ukazuje, že matčiny protilátky mohou poskytnout ochranu i dítěti například skrze mateřské mléko. Je tedy důležité k přijímaným informacím přistupovat s chladnou hlavou, nepodléhat strachu a dalším emocím a umět si informace ověřit z důvěryhodných zdrojů.

Jaktože byla vakcína proti covidu vyvinuta tak rychle?

Opakování je matka moudrosti. Na světě existuje spousta koronavirů. Díky jejich příbuznosti mohli vědci při vývoji nové vakcíny proti podtypu SARS-CoV-2 použít poznatků z vývoje předchozích vakcín a především informací ohledně vlastností koronavirové “rodiny” jako takové. Vakcína tedy rozhodně nevznikala “od nuly” – byly použity informace pocházející z dlouhodobých výzkumů.

Nové nejsou ani technologie, které se uplatňují při vývoji vakcíny. Dalším důvodem jsou i administrativní zkratky, díky kterým se mohl vznik vakcíny vyhnout zbytečnému zdržení.

Vzhledem k velikosti a celospolečenským dopadům pandemie také došlo k mezinárodní spolupráci výzkumných sil i finanční podpoře po celém světě. Pokud Vás téma zajímá více, doporučujeme náš starší článek

Sportovci a vakcína proti covid-19

V poslední době se na internetu rozšířily zprávy o náhlých úmrtích mladých sportovců, které autoři zpráv dávají do souvislosti s vakcínami proti covidu-19. Originální článek pochází ze serveru Good sciencing. Co je na něm špatně? Pojďme si ho spolu rozebrat. 

Článek pojednává o 642 náhlých srdečních selháních mladých sportovců, mezi kterými 398 skončilo smrtí. První část článku je samotný text, který je na první pohled napsaný dost bulvárně a neodborně. Místo přesných čísel a faktů používá relativní výrazy jako “hodně, mnohem více” atd. V článku se píše, že na náhlé srdeční selhání zemřelo v roce 2021 mnohem více sportovců než v minulých letech. Jak autoři ale sami uvádí, nepodařilo se jim zjistit, kolik to vlastně bylo v minulých letech, a ani to nepovažují za nutné. 

Další problém tohoto textu je, že předpokládá proočkovanost světové populace 90 – 95 %. Podle zdroje ourworldindata.org je však alespoň jednou dávkou proočkováno pouze 61,7 %, což je opravdu výrazný rozdíl. 

Proč je to důležité? Pod samotným textem článku se nachází dlouhý seznam udávaných úmrtí, vždy jméno a věk sportovce a situace, kdy k incidentu došlo. Dále je zde odkaz na článek, ve kterém se o úmrtí píše. Zde je asi nejzásadnější problém celého textu – naprostá většina článků vůbec nezmiňuje vakcínu ani covid-19. Dokonce ani neuvádí, jestli byl dotyčný vůbec očkován, zkrátka nic, co by mohlo byť jen vzbudit podezření na souvislost s vakcínou. 

Takže si to shrňme, 642 případů se může zdát jako hodně, ale toto číslo je bráno z populace sportovců celého světa. Navíc v textu není nikde srovnání s dřívějšími roky, takže nelze tvrdit, že to je více než dříve. Naprostá většina zdrojů zpráv o úmrtích ani slovem nezmiňuje očkování, jako možnou příčinu to označili až autoři tohoto článku, o případech však nemohli vědět více, než co se psalo v odkazovaných zdrojích. Navíc zdaleka ne každý jedinec musel být očkovaný, světová proočkovanost není tak vysoká.

Na závěr je třeba zmínit, že náhlá smrt zapříčiněná srdečním selháním sportovce je sice vzácná, ne však výjimečná událost (podle studie postihuje každý rok jednoho z 40 – 80 000 sportovců), která je dána kombinací vysokého fyzického výkonu a často neodhalené, ve většině případů vrozené, srdeční nemoci. 

Zdroje:

  • ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969030
  • denik.cz/z_domova/denik-proti-fake-news-vakciny-sportovci-infarkty.html

Politické názory ovlivňují postoj k očkování

Nové americké studie ukázaly, že zásadní vliv na přijetí očkování má mimo jiné politická preference. Politická příslušnost ovlivňuje, zda se člověk chce očkovat a jaký má na očkování pohled. V USA studie analizovaly rozdíly mezi Republikánskou a Demokratickou stranou, dvěma konkurenčními americkými politickými stranami. 

Pro kontext a velmi zjednodušeně: člověk, který se identifikuje jako republikán, je orientován pravicově. Bude pravděpodobně podporovat Donalda Trumpa, bude považovat jednotlivce za důležitější na úkor většiny, bude protestovat proti nošení roušek, bude popírat klimatickou krizi. Demokrat je naopak orientován levicově, bude spíše podporovat Joe Bidena, bude považovat kolektivní zájem za důležitější, než zájem jednotlivce, bude mít pozitivní postoj k nošení roušek a bude považovat klimatickou změnu za důležitý problém. Pravice vnímá jako důležitější orientaci na sebe a lidi z komunit, jejichž jsou součástí. Levice se naopak orientuje na všechny bez rozdílu. Vzájemně se pak mnohdy nálepkují a nejsou si schopni porozumět.

Studie publikovaná v BMC Public Health srovnávala okresy, ve kterých je vysoké procento republikánských voličů s okresy, ve kterých je vysoké procento demokratických voličů. Zjistila, že v okresech s republikánskou převahou byla míra očkovaných lidí na 100 000 obyvatelů mnohem menší, zatímco míra postižených covidem-19 mnohem vyšší. Stejně tak byla i mnohem vyšší míra úmrtnosti.

Studie zdůrazňuje, že je nezbytné, aby lidé zvládli překonat názorovou propast mezi politickými stranami, protože jen tak bude možné obnovit důvěru ve vědu a zdravotními odborníky. 

Zdroje:

  • Albrecht, D. Vaccination, politics and COVID-19 impacts. BMC Public Health 22, 96 (2022). doi.org/10.1186/s12889-021-12432-x
  • pewresearch.org/ps_2021-09-15_covid19-restrictions_a-02
Může jít o obrázek 3 lidem a textu

Víte, že prodělání příušnic může způsobit mužskou neplodnost?

Víte, že příušnice mohou způsobit zánět varlete? Víte, že jedním z důvodu snížené plodnosti mužů jsou příušnice? A víte, že toto onemocnění může způsobit i úplnou neplodnost mužů? 

Příušnice jsou onemocnění způsobené virem, který patří do skupiny Paramyxoviridae, a může se jimi nakazit pouze člověk. K nákaze dochází pomocí kapének z dýchacích cest. Nejčastější skupinou nemocných jsou děti, nakazit se jimi můžou ale i dospělí. 

Kromě bolestivého zánětu příušní slinné žlázy postihuje virus také slinivku, sluch a muže způsobit i meningitidu (zánět mozkových blan). Vážnou komplikaci je i zánět jednoho či obou varlat, tato komplikace může později u mužů způsobit problémy s plodnosti až úplnou neplodnost. 

Účinně se můžeme nemoci a jejímu šíření bránit pouze očkováním. Od roku 1995 až dodnes se využívá schématu, kdy se v kombinaci očkuje zároveň proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám (tzv. MMR vakcína). Další podstatné informace získáte v našem článku.

Meningokové nákazy v ČR v roce 2020 ukončily tři mladé životy

Meningokoková onemocnění jsou obrovskou hrozbou. To je obecně známý fakt. I přes to každý rok na meningokoková onemocnění někdo zemře. V roce 2020 to byly v České republice 3 osoby. Všechny zemřely na typ (přesněji tzv. sérotyp) bakterie, proti kterým chrání vakcína (typy B, C, W). Pokud by se tyto osoby nechaly očkovat, nezemřely by. 

Rizika meningokokových onemocnění nejsou jen ve formě smrti, ale také závažných trvalých následků. Ty mohou člověka například upoutat na invalidní vozík. Má to smysl, chraňte se očkováním. O něm a mnohém dalším si můžete přečíst v našem článku.

Nová vakcína pro dospělé proti pneumokokům

Nová vakcína proti pneumokokům je tu! Vakcína nové generace APEXXNAR byla schválena pro dospělé jako prevence invazivních pneumokokových onemocnění. Chrání proti 20 nejčastějším sérotypům, které tuto závažnou chorobu způsobují.

Kdo může být ohrožen invazivním pneumokokovým onemocněním? Pneumokoky ohrožují převážně malé děti, seniory a pacienty s imunodeficitem – zvláště ti s porušenou funkcí sleziny či ti, kteří slezinu z různých důvodů nemají. Způsobuje těžký zápal plic, zánět mozkových blan, středního ucha či otravu krve. V roce 2017 podlehlo nemoci 79 lidí z celkových 444 případů. (smrtnost cca 17 %)

Pro koho bude vakcína určena? Vakcína je určena pro dospělé. Starší 65 let či lide s poruchou imunity mají vakcinaci proti pneumokokům hrazenou od zdravotních pojišťoven. Ve věku 50 – 65 lze např. u VZP čerpat příspěvek 500 korun. V současnosti mají pojištěnci hrazenou vakcínu Prevenar 13, která chrání proti nejčastějším 13 typům pneumokoka.

Zdroje:

  • businesswire.com/news/home/20220215005838/en/European-Medicines-Agency-Approves-Pfizer
  • vakcinace.eu/aktuality
  • szu.cz/tiskova-zprava-invazivni-pneumokokove-onemocneni

Kde mohu najít relevantní informace o očkování?

Míst, kde najít informace na otázky ohledně očkování, je spousta. Dáme vám několik doporučení a odkazů, kde relevantní informace hledat. Nejzákladnějším zdrojem, kde se dozvíte spolehlivé informace o očkování, je příbalový leták vakcíny, nebo přímo váš lékař. Příbalové letáky můžete najít na webových stránkách ordinací lékařů, přímo po vyhledání názvu vakcíny, nebo také na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Níže uvádíme dva odkazy na seznam vakcín a jejich příbalových letáků, které se podávají dětem a mladistvým do 18 let.

Zajímavé informace o očkování najdete také na stránkách Státního zdravotního ústavu, na adrese szu.cz/tema/vakciny. Můžete se dozvědět něco o tom, co je to vlastně očkování, kolektivní imunita, nebo jak probíhá očkování během těhotenství.

Dalším místem, kde se můžete dozvědět odpovědi na často kladené otázky, jsou webové stránky registrovaných vakcín. Například vakcína Prevenar 13 nebo Synflorix, chránící proti pneumokokovým onemocněním, na svém webu uvádí informace pro rodiče a děti i dospělé.

Informace, zda je očkování hrazeno pojišťovnou, či ne, najdete na webových stránkách své pojišťovny – pokud vás zajímají informace týkající se vakcíny proti covid-19, odpovědi na 83 nejčastějších otázek sepsala Iniciativa Sníh. Iniciativa je nezávislý tým expertů a vědců. Stále více informací též najdete na našem webu.