Medici PRO Očkování

Posilující (booster) vakcíny

Co to znamená, když se řekne, že je u nějakého očkování potřeba takzvaná „booster dávka“? Česky se jí říká posilující vakcína nebo přeočkování. Stejně jako je třeba posilovat svaly, abychom byli ve fyzické kondici, i náš imunitní systém občas uvítá pomoc a připomenutí proti čemu se má vlastně bránit, když se s nemocí potká.

Proč jsou potřeba posilující dávky?

Aby bylo očkování účinné – to znamená, aby se za jeho pomoci tělo naučilo efektivně bránit proti potenciálně nebezpečné nemoci – je mnohdy potřeba více než jedna dávka očkovací látky. Mnoho vakcín se tak aplikuje ve schématech, která zajistí nejúčinnější a bezpečnou ochranu. Někdy je potřeba i posilující neboli booster vakcína. To je dávka vakcíny, která po určité době od původního ukončeného očkování připomene imunitnímu systému, na co se má v případě setkání s nemocí zaměřit. To známe třeba u tetanu, proti kterému se u praktického lékaře necháváme očkovat každých 10-15 let, v případě vážnějšího úrazu i dříve.

Důvodů, proč je posilující dávka potřeba, může být více

Vyvanulá imunita: Některé vakcíny nezajistí ochranu do konce života a v průběhu času dojde k takzvanému vyvanutí protilátek. Jejich hladina klesne tak moc, že by na obranu proti nemoci nestačily nebo by ochrana byla velmi pomalá. Po nějakém čase je tedy zkrátka potřeba tělu připomenout proti čemu se má bránit a jak. 

Schopnost mutace: Fakt, že viry umí mutovat, a měnit tak svou strukturu, je pro pochopení problematiky přeočkování booster dávkami velice důležitý. Kdyby viry nemutovaly, přeočkování by pravděpodobně nebylo nutné vůbec. Každá mutace virus mírně pozmění a náš imunitní systém ho potom nemusí tak snadno a rychle rozpoznat. Schopnost mutace viru je největší, když virus koluje v populaci, proto je zároveň velmi důležité, aby byla proočkovanost populace co nejvyšší. 

Je možné přeočkování proti konkrétní mutaci? U některých virů víme, která mutace se nejvíce objevuje v populaci nebo která je nejvíce nebezpečná. S těmito informacemi dokážeme navrhnout vakcíny, které nás efektivně ochrání. Je tomu tak například u chřipky. Toto nepovinné očkování je nutné opakovat každý rok. Chřipkový virus totiž mutuje velice rychle, a navíc má více kmenů. Tomu, které kmeny a mutace se v daný rok šíří nejvíce, se přizpůsobuje vakcína. Více se o přeočkování proti chřipce dočtete zde.

Třetí dávka vakcíny proti covid-19

Riziko, že se očkovaný člověk nakazí, je mnohem nižší. Když už se nakazí, očkování zaručí kratší, a hlavně mírnější průběh onemocnění. V neposlední řadě se virus v imunní společnosti nešíří v takové míře a s takovou rychlostí. Jak jsme již psali výše – když se virus nešíří, nemůže ani mutovat. To je důvodem, proč je kladen takový důraz na proočkování společnosti a kolektivní imunitu, která by šíření a vznik nových mutací viru zmírnila. 

Bohužel se zatím situaci u onemocnění covid-19 nepodařilo stabilizovat, proto nové mutace vznikají. Vakcíny proti covid-19 jsou vyrobené na původní nezmutovaný virus, imunitní systém umí na tuto původní variantu reagovat skvěle. Očkovací látka v prvních dávkách ho to naučila. V reakci na nové mutace je úspěšnost nynějších vakcín o něco nižší, neznamená to ale, že nás při setkání s novou variantou nechrání vůbec! Tělo si pouze „všimne“ nakažení o něco později, nereaguje tudíž tak rychle, a tak spolehlivě a my tím pádem nemoc sice proděláme, ale v lehčí formě a za kratší dobu. Třetí (booster) dávka, navržená v reakci na nové mutace, našemu imunitnímu systému „osvěží paměť“ a zároveň mu ukáže, že virus může mít i novou, lehce pozměněnou, podobu. 


MATRASOVÁ, Jana. Posilující (booster) vakcíny. NYČOVÁ, Aneta, HÁJKOVÁ, Karolína, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2022. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/posilujici-booster-vakciny.


Zdroje: