Medici PRO Očkování

Příspěvky ze sítí – září 2022

Pravidelně pro vás připravujeme příspěvky na sociální sítě. Protože je škoda, aby jen tak zapadly, každý měsíc můžete u nás na webu najít shrnující článek, ve kterém si je připomeneme.

Změna klimatu povede k vyššímu výskytu nemocí

Klimatická změna ovlivňuje i šíření infekčních nemocí. Vědecká práce publikovaná v žurnálu Nature Climate Change se věnuje změnám životního prostředí a s nimi spojeným vlivům na přenos různých nemocí. Na co autoři poukazují? 

Sucho a záplavy dávají vznik stojatým vodám, kde se množí komáři a jiný hmyz, kteří přenáší původce onemocnění jako je například malárie, horečka dengue, borrelióza či horečka zika. Oteplování ve vyšších nadmořských výškách umožňuje mnoha vektorům (organismy, které přenáší původce nemocí) přežít zimu, což vede k více přenosům různých virů.

Záplavy a bouře potom mohou vést k epidemiím nemocí, které se přenáší špinavou vodou – hepatitida A nebo horečnaté průjmové onemocnění způsobené hantaviry či noroviry. Tání permafrostu může vést k objevení se dávných nemocí, které byly uchovány ve zvířatech pod ledem. Tomu se připisuje nedávná epidemie antraxu na Arktidě. Odhalení zmrzlých patogenů tajícím ledem potom můžeme přirovnat k Pandořině skřínce, skrývající nebezpečné nemoci, které se v současnosti nevyskytují.

Koncentrace lidí kolem vodních zdrojů ve velkých vedrech může potom vést k epidemiím různých onemocnění, ať už to jsou průjmovitá onemocnění způsobené bakteriemi Vibrio či záněty mozkové tkáně způsobené prvoky. Celkově existuje 277 lidských onemocnění, které může klimatická změna ovlivnit. To představuje 58 % nemocí s markantním vlivem na lidstvo.

Cestovní očkování

Asie je velmi populární destinací pro letní i zimní dovolené. Doporučení pro očkování při cestě do asijských států se v různých oblastech velmi liší. Za základ se do většiny zemí považuje očkování proti břišnímu tyfu. V některých zemích je povinné očkování proti žluté zimnici při příletu z endemické oblasti. 

Doporučené je také v některých oblastech očkování proti vzteklině a preventivní kroky proti nemocem přenášených hmyzem. Získej více informací o cestovním očkování.

Virus dětské obrny byl zachycen v odpadních vodách ve státě New York.

Guvernérka New Yorku vyhlásila stav pohotovosti pro záchyt prvního případu infekce virem dětské obrny ve státě New York za téměř desetiletí. Inspektoři začali s monitorací odpadních vod. Doposud bylo zachyceno několik pozitivních vzorků odpadních vod. Podle odborníků je možné, že se virem ve státě nakazily stovky lidí, aniž by o tom věděly.

Virus dětské obrny může způsobit život ohrožující onemocnění zanechávají trvalé komplikace, například ve formě ochrnutí. Průběh nemoci je ale často bezpříznakový, a nakažení mohou virus vylučovat dny až týdny. Všichni neočkovaní obyvatelé byli vyzváni, aby se bez prodlení nechali zaočkovat. Slovy Dr. Mary T. Bassetové, komisařky státu New York pro zdravotnictví: „Polio nelze brát na lehkou váhu. Pokud vy nebo vaše dítě nejste zaočkováni, je riziko paralytické formy infekce velmi reálné. Vyzývám Newyorčany, aby neakceptovali žádné riziko.”

Bivalentní covidové vakcíny

Do České republiky dorazily nové covidové vakcíny proti variantě Omicron. Jedná se o takzvané bivalentní vakcíny, tedy vakcíny, které obsahují složky vyvolávající imunitu proti dvěma typům koronaviru. Kromě složky původního viru jsou obohacené o složku namířenou proti nové mutaci Omicron, konkrétně jejímu typu BA.1. Předpokládá se nicméně zkřížená ochrana i proti dalším mutacím tohoto viru.

Evropská léková agentura (EMA) schválila tyto vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, nicméně v současnosti jsou u nás k dispozici pouze vakcíny od první zmíněné společnosti. Tyto nové vakcíny jsou schváleny jako posilovací dávka, neboli booster, a slouží pro širší ochranu u mladistvých a dospělých nad 12 let, kteří už za sebou mají základní očkování proti covidu. Konkrétně by měly sloužit jako takzvaná třetí a čtvrtá dávka, a jejich použití je možné minimálně 3 měsíce po poslední aplikované dávce. 

Podle dosavadních dat publikovaných v prestižním časopise Nature nabízí tato nová vakcína lepší ochranu jak proti symptomatickému, tak závažnému průběhu onemocnění v porovnání s původní posilovací dávkou. Výsledky nicméně ukazují, že rozdíl mezi ochranou těmito dvěma vakcínami není velký, zásadní je však celková míra ochrany, která je u obou zmíněných na velmi vysoké úrovni. Pořád platí, že původní vakcíny jsou stále účinné v prevenci těžké nemoci, hospitalizace a úmrtí spojených s covidem-19, a budou tak i nadále používány. Na posilující dávku novou vakcínou je možné se registrovat již nyní.

Může jít o obrázek text, kde se píše Bivalentni covidové vakcíny Effectiveness against* Symptomatic infection Severe disease No booster Booster with original sequence Variant-based booster 20 40 When 50% wwnsodpmaeeekt of population is protected against symptomatic Infection 60 80 100% onature Medici PRO Očkování #očkujse

Gertrude Ederle

Zaslechli jste někdy jméno Gertrude Ederle? Byla první ženou, jež přeplavala kanál La Manche. Známý je její historický snímek ze zmíněného úspěšného přeplavu v roce 1926. Její kariéru negativně ovlivnil následek infekce virem spalniček, který vedl k tomu, že plavkyně ohluchla. I přesto, že spalničky neohrozily Gerturde Ederle přímo na životě, hluchota ovlivnila její celý život, což ji motivovalo pomáhat ostatním hluchým osobám s plaváním. 

Spalničky jsou infekční virové onemocnění způsobené morbillivirem. Pro toto onemocnění je typická jeho extrémní nakažlivost. Jeden nemocný dokáže nakazit v průměru 12 až 18 dalších osob. Virus se přenáší kapénkami – nejčastěji tedy smrkáním, kýcháním nebo kontaktem s kontaminovanými předměty. V poslední době počet nakažených spalničkami roste. Je to způsobeno především snižující se proočkovaností a postupně se vytrácející imunitou u dospělých, kteří v dětství dostali pouze jednu dávku. 

Spalničky mohou být pro člověka velmi nebezpečné a mohou jej ohrožovat na životě. Jelikož jsou spalničky způsobené virem, nezabírají na něj antibiotika a antivirotika zaměřená na spalničky neexistují. Jedinou možnou formou ochrany je prevence – očkování. 

Zdroj: https://www.facebook.com/kabinetcoolkuriozit/posts/448256364009998

Evidence based medicine

EBM je anglická zkratka pro „evidence based medicine‘‘ neboli medicínu založenou na důkazech. Je to koncept, ze kterého vychází nejen západní medicína a práce lékařů. Jeho základem jsou důkazy, doporučení a výsledky studií. Klíčová je též spolupráce pacienta s lékařem, bez které by nebyla aplikovatelná. 

Jedna ze základních definic zní: „EBM je systematický přístup k léčbě, propojující nejlepší dostupné vědecké důkazy s klinickou zkušeností lékaře a s preferencemi a potřebami ošetřovaného pacienta.“ Velmi důležité, a laickou veřejností mnohdy podceňované, jsou právě zmíněné vědecké důkazy. Největší váhu mají ty 1. stupně, které pochází například z randomizovaných kontrolovaných studií na obrovských vzorcích.

Tyto studie jsou několikanásobně kontrolovány, nejedná se tedy o dojmy a nepodložené názory. Tyto důkazy mnohdy chybí různým internetovým guru, výrobcům doplňků stravy a službám. Menší, ale též důležitou, roli zastávají například názory jednotlivých expertů nebo konsenzuální stanoviska (taková stanoviska, ke kterým došla skupina odborníků, například imunologů). Jakékoliv rozhodutí v EBM je tedy silně podložené vědeckými fakty. Ta nicméně jdou ruku v ruce s klinickými zkušenostmi z lékařské praxe a potřebami konkrétního pacienta. 

Důvěra v EBM a spolupráce s ošetřujícím lékařem je aktuálně nejlepším předpokladem pro zdraví pacienta i společnosti. PS: Důležitost očkování pro záchranu milionů životů ročně je jeden z nejvíce ověřených medicínských faktů.

Očkování do zahraničí

A poslední oblast, kterou jsme vám dosud nepředstavili Austrálie a Oceánie. Pro cestu do většiny zemí z této oblasti je základem očkování proti břišnímu tyfu. V některých zemích je povinné očkování proti žluté zimnici při příletu z endemické oblasti. Získej více informací o cestovním očkování.

Medikecy s Eliškou Bébrovou

Už jste slyšeli Medikecy s Eliškou Bébrovou? S paní doktorkou jsme se bavili o dětské přenosné obrně a o tom, jak důležitá je proočkovanost ve společnosti. Podcast naleznete v obou nejpoužívanějších aplikacích Apple Podcasts i Spotify. Video verzi podcastu můžete shlédnout na YouTube.

Covidové mRNA vakcíny obdržely plnou registraci 

Mezi zásadní zbraně proti infekčním onemocněním patří vakcíny. To platí i pro onemocnění covid-19. S ohledem na dynamiku celosvětového šíření pandemie byla zásadní především rychlost vzniku nových vakcín. Ta byla umožněna především díky administrativním zkratkám, nikoliv však na úkor bezpečnosti a účinnosti vakcín. 

Jednou z takových zkratek bylo nouzové schválení vakcín ve zrychleném schématu a jejich podmínečná registrace. Pro farmaceutické firmy to znamenalo povinnost průběžně předkládat výsledky klinických studií a poskytovat další údaje o kvalitě vakcín. To již nyní neplatí pro mRNA vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Evropská léková agentura (EMA) totiž na základě poskytovaných dat tyto vakcíny finálně vyhodnotila jako bezpečné a účinné, a udělila jim tak standardní plnou registraci. Tato registrace se týká nejen stávajících vakcín, ale i upravených posilovacích dávek proti jiným mutacím jako je například nová verze proti mutaci omicron. 

Plná registrace nicméně neznamená, že by vakcíny nebyly dále sledovány. Stejně jako u všech jiných vakcín a léků probíhá i po registraci neustálý proces kontroly v rámci tzv. farmakovigilance. 

Zdroj: https://www.tydenikhrot.cz/…/konec-pochyb-vakciny-mrna…