Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 69
Rotavirové infekce | Medici PRO Očkování | MPO

Medici PRO Očkování

Rotavirové infekce

Infekční virová onemocnění, která stojí za většinou vážných průjmů u dětí po celém světě. Dle WHO (Světová zdravotnická organizace) na rotavirové infekce zemře každý rok okolo 215 000 dětí do 5 let, především v rozvojových zemí.

Průběh rotavirové infekce

Rotaviry se přenáší fekálně-orální cestou, a to jak kontaktem s nemocným člověkem, tak i kontaktem s kontaminovaným předmětem, například s hračkou. Nejčastěji postihují děti do 5 let, častý je tedy výskyt v dětských kolektivech, jako jsou jesle a mateřské školy, zejména v zimních měsících. Rotavirové infekce jsou vysoce nakažlivé, inkubační doba bývá zpravidla do 48 hodin. Onemocnění začíná horečkou, zvracením a bolestmi břicha. Následují vodnaté průjmy, které trvají 3 až 8 dní a mohou způsobit těžkou dehydrataci a ztrátu minerálních látek. Nezřídka kdy vyžadující hospitalizaci. K úmrtí ve vyspělých zemí dochází méně často – v Evropě podlehne nákaze každý rok okolo 230 dětí. U dospělých má onemocnění většinou mírný průběh.

Léčba

Lék přímo proti rotavirům neexistuje. Nejdůležitější je dostatečný příjem tekutin a minerálů, například rehydratačních roztoků. Ty pokryjí ztráty způsobené průjmy a zvracením. Při těžkých ztrátách tekutin je nutný převoz do nemocnice, kde se podávají infuze. Zároveň tlumíme případnou horečku.

Očkování

Pravidelné mytí rukou a čistota jsou důležité, nicméně před nákazou zcela neochrání. Proti rotavirům jsou v České republice v současné době dostupné 2 vakcíny – Rotarix a RotaTeq, které se liší výrobním postupem, nicméně mají stejnou účinnost. Obě ochrání 9 z 10 před těžkým a 7 z 10 dětí před jakýmkoli průběhem onemocnění. Jedná se o živé vakcíny, které se podávají ústy ve formě roztoku.

V případě vakcíny Rotarix se očkuje ve dvoudávkovém schématu – první dávka se může podat nejdříve v 6. týdnu věku, druhá 4 týdny po první. Doporučuje se obě dávky aplikovat do 16. týdne, nejdéle však do 24. týdne věku dítěte.

Vakcínou RotaTeq se očkuje ve třech dávkách. První dávku lze podat od 6 až 12 týdnů věku dítěte. Mezi dalšími dávkami musí být rozestup alespoň 4 týdny. Všechny tři dávky se doporučuje aplikovat do 22 týdnů, nejdéle však do 32 týdnů věku dítěte.

V době podání vakcíny nesmí u dítěte probíhat akutní onemocnění (teplota, průjem, zvracení) a zároveň nesmí být léčeno antibiotiky. V den aplikace a dva dny po ní se doporučuje klidový režim. Kojení a krmení není nutné nijak upravovat. Díky ústnímu způsobu podání lze rotavirovou vakcínu v ten samý den kombinovat s jinou očkovací látkou. Po vakcíně se mohou objevit nežádoucí účinky jako zvýšená teplota, průjem a zvracení, ostatní jsou vzácné.

Ani jedna z vakcín není hrazena z prostředků veřejného pojištění, nicméně některé pojišťovny na očkování přispívají.


ČEJKA, Tomáš. Rotavirové infekce. NYČOVÁ, Aneta, BALÁŽOVÁ, Zuzana, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/rotavirove-infekce.


Zdroje: