Medici PRO Očkování

Senioři a očkování

Očkování představuje nutnou prevenci v nejranějších fázích našeho života, neméně důležitou roli ale plní i v seniorním věku a nemělo by se na něj rozhodně zapomínat. V tomto článku si představíme očkování, která jsou pro tuto věkovou skupinu velmi podstatná, a to hned z několika důvodů.

Součástí stárnutí je i postupné oslabování imunity. Tento fenomén se nazývá imunosenescence, z latinského senescere, co znamená stárnout. Klesá schopnost imunitního systému reagovat na různé infekční podněty, infekce poté ve vyšším věku probíhají závažněji a mohou být doprovázeny mnohem širším spektrem komplikací, než tomu je v nižších věkových skupinách. Z toho důvodu je důležité věnovat o to větší úsilí prevenci infekčních nemocí, právě prostřednictvím očkování.

Mezi hrazená očkování z veřejného zdravotního pojištění patří očkování proti chřipce a pneumokokům od 65 let, přeočkování proti tetanu, očkování proti onemocnění covid-19 a nově od 1. ledna 2022 také vakcína proti klíšťové encefalitidě od 50 let věku. Na mnoho z nehrazených očkování přispívají pojišťovny rozdílnou výší příspěvku, je tedy vhodné sledovat aktuality u konkrétní pojišťovny.

Pneumokoky

Prvním velmi důležitým očkováním je vakcína proti pneumokokům. Bakterie Streptococcus pneumoniae je zodpovědná za široké spektrum onemocnění, od respiračních infekcí včetně potenciálně vážného zápalu plic po invazivní pneumokoková onemocnění (IPO), kam patří záněty mozkových blan, sepse, osteomyelitidy (kostní záněty) a endokarditidy (záněty vnitřní výstelky srdce). Riziko a vážnost těchto onemocnění stoupá s věkem.

V ČR jsou dostupné dva typy vakcín – polysacharidová vakcína (Pneumovax 23) a konjugovaná vakcína (Prevenar 13). Kongujovaná vakcína Prevenar 13 je hrazena ze zdravotního pojištění od věku 65 let. V této věkové skupině je ale doporučeno očkovat se navíc i polysacharidovou vakcínou pro minimalizaci rizika onemocnění. Očkování proti pneumokokům je také hrazeno osobám s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, závažným imunodeficitem nebo po transplantaci kmenových buněk a osobám umístěných v domovech pro seniory a léčebnách pro dlouhodobě nemocné, a to bez ohledu na věk.

Chřipka

Chřipka bývá často zaměňována za běžné nachlazení a z toho důvodu je považována za banální onemocnění. Opak je ovšem pravdou a v rizikových skupinách, kterou senioři jsou, se často jedná o komplikované až smrtelné onemocnění. Dle MZ ČR se u nás očkuje 5 – 6 % populace, z toho 20 % seniorů, což je naprosto nedostačující číslo. Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění od věku 65 let. Optimální je každoroční přeočkování před vypuknutím chřipkové sezóny, tedy nejlépe od září nebo od doby dostupnosti vakcíny pro daný rok, složení se aktualizuje podle cirkulujících kmenů chřipkového viru.

Klíšťová encefalitida

Dalším očkováním, které rozhodně není dobré opomínat, je vakcína proti klíšťové encefalitidě, a to v žádném věku. Senioři často tráví mnoho času v přírodě a jsou tak ve významném riziku onemocnění. Prodělání klíšťové encefalitidy představuje riziko dlouhodobých až trvalých neurologických následků, které mohou nejen v kombinaci s jiným chronickým onemocnění představovat významné zhoršení kvality života. Očkuje se ve schématu tří dávek, přeočkování je v závislosti na věku za 3 – 5 let. Od 1. ledna 2022 byla schválena úhrada vakcíny proti klíšťové encefalitidě z veřejného zdravotního pojištění od 50 let věku.

Pásový opar

Pásový opar (herpes zoster) vzniká reaktivací viru Varicella zoster, který při první infekci našeho organismu způsobuje poměrně běžnou nemoc, plané neštovice. Každý, kdo prodělal neštovice, i v bezpříznakové podobě, je ohrožen rozvojem tohoto velmi bolestivého a omezujícího onemocnění. Časté je také opakování výsevů pásového oparu. Vážnou komplikací jsou tzv. postherpetické neuralgie (přetrvávající chronické bolesti v místě výsevu pásového oparu) nebo oční postižení. Možné je očkovat dvěma vakcínami indikovanými od 50 let věku, Shingrix a Zostavax, nejsou ovšem hrazeny ze zdravotního pojištění a jejich dostupnost je v České republice zatím omezená.

Černý kašel

Černý kašel neboli pertuse, se čím dál častěji vrací zpět do populace a většinu případů tvoří dospělí. Senioři a dospělá část populace je významným zdrojem infekce pro ohrožené skupiny, tedy novorozence a kojence, kteří nemají ještě dostatečnou povakcinační ochranu. Senioři bývají s dětmi často v úzkém kontaktu, a proto je vhodné zvážit přeočkování. Vzhledem k nedostupnosti monovakcíny se očkuje kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a pertusi, která je dobře snášena, není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Tetanus

Na přeočkování proti tetanu by se nemělo zapomínat, v seniorním věku se přeočkovává po 10 letech, očkování monovakcínou je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Přeočkování je možné i kombinovanou vakcínou společně se záškrtem a černým kašlem, zde na úhradu zájemce.

Covid-19

Senioři jsou významnou rizikovou skupinou pro onemocnění covid-19, v současné době je doporučena posilující (booster dávka) po plně absolvovaném očkovacím schématu.


ŽIŽKA, Ondřej. Senioři a očkování. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2022. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/seniori-a-ockovani.


Zdroje: