Medici PRO Očkování

Spalničky

Spalničky jsou infekční virové onemocnění způsobené morbillivirem. Pro toto onemocnění je typická jeho extrémní nakažlivost. Jeden nemocný dokáže nakazit v průměru 12  18 dalších osob. Virus se přenáší kapénkami  nejčastěji tedy smrkáním, kýcháním nebo kontaktem s kontaminovanými předměty. V poslední době počet nakažených spalničkami roste. Je to způsobeno především snižující se proočkovaností a postupně se vytrácející imunitou u dospělých, kteří v dětství dostali pouze jednu dávku vakcíny.

Onemocnění virem spalniček

Spalničky byly poprvé popsány již v 10. století a následně způsobily velké pandemie. Velkým problémem byly především při cestách Kryštofa Kolumba, kdy byly zavlečeny do Ameriky. Tamější obyvatelé proti nim neměli vytvořenou žádnou imunitu.

Ačkoliv se často říká, že jde “jen o vyrážku”, spalničky mohou způsobit mnohé akutní, ale i chronické komplikace. Ze studií vyplývá, že až u 30 % nemocných se rozvinou komplikace, které mohou mít fatální následky. 

Mezi takové komplikace patří pneumonie (zápal plic), encefalitida (zánět mozkové tkáně) – která může mít za následek hluchotu nebo snížený intelekt, infekce středouší nebo závažné průjmy (jsou problémem především u malých dětí, u kterých snadno dojde k dehydrataci).

Z chronických komplikací je nutné zmínit sklerotizující panencefalitidu, která je sice raritní, ale velmi závažná. Jedná se o onemocnění mozku a mozkových blan, které se může objevit až několik let po samotné infekci. Projevuje se nejdříve změnami psychiky a chování (agrese, deprese), později neschopností pohybu, vznikem epileptických záchvatů a rozvojem demence. Nemocní umírají během několika měsíců až let. 

Průběh onemocnění

Příznaky se objevují asi 7 – 14 dní po nákaze. Jako první jsou přítomné vysoké horečky (často přesahující 40 °C), rýma, kašel a zánět spojivek – oči jsou zarudlé a pálí. Později se na sliznici dutiny ústní objevují tzv. Koplikovy skvrny – jedná se o bělavé skvrny na zarudlé sliznici, které jsou výborným diagnostickým znakem. Společně s nimi se objevuje vyrážka, která typicky začíná na hlavě a postupuje na trup a končetiny.

Infografika zobrazující příznaky spalniček - vyrážka, horečka, rýma, kašel a citlivost na světlo.

Léčba spalniček

Na spalničky neexistuje lék. Jediné, co můžeme pro nemocného udělat je mírnit příznaky onemocnění – tzv. symptomatická léčba. 

Výskyt a očkování

Do nedávna byly spalničky především problémem zemí třetího světa, kde se díky své extrémní nakažlivosti jednoduše šíří. Bohužel se snižující se proočkovaností se postupně vrací i do vyspělých zemí. 

Očkuje se vakcínou MMR (Priorix), která kombinuje očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Toto očkování je v ČR povinné, zahrnuje dvě dávky, první ve 13. – 18. měsíci života a druhou v 5. – 6. roce života.

Jedná se především o dětské onemocnění, dnes ale můžeme se spalničkami vidět i dospělé. Je to dáno tím, že dříve se očkovalo pouze jednou dávkou vakcíny a imunita u těchto jedinců je dnes tzv. vyvanulá. Právě z toho důvodu bylo zvoleno očkovací schéma pomocí dvou dávek vakcíny.

Jak již bylo uvedeno dříve, spalničky nejsou jen vyrážka a mohou být smrtelným onemocněním, na které neexistuje léčba. Očkování je jedinou možností jak jim zabránit.

Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/2269706-spalnicky_graf.jpg
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/2241725-03_spalnicky_2.png

NYČOVÁ, Aneta. Spalničky. BALÁŽOVÁ, Zuzana, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/spalnicky.


Zdroje: 
  • HURYCH, Jakub a Roman ŠTÍCHA. Lékařská mikrobiologie: Repetitorium. Praha: Triton, 2020. ISBN 978-80-7553-844-4.
  • BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. Praha: Galén, 2019. ISBN 978-80-7262-644-1.
  • ESTEE, Torok. Oxford Handbook of Infectious Diseases and Microbiology. 2nd. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 9780199671328.