Medici PRO Očkování

Zarděnky

Infekční virové onemocnění, které má většinou poměrně lehký průběh. Není jej však radno podceňovat, rizikovou skupinu totiž tvoří především těhotné ženy, jejichž plod může být virem fatálně poškozen. Současný ústup viru v České republice je umožněn očkováním bez ohledu na pohlaví, čímž se vytváří a udržuje kolektivní imunita, která je schopná v případě importu zarděnek ze zahraničí potlačit epidemii hned v počátku a chránit tak všechny neimunní jedince.

Průběh onemocnění

Zarděnky se mezi lidmi přenášejí infekčními kapénkami. Samotné onemocnění pak probíhá pod charakteristickým obrazem či zcela bezpříznakově, což však nemá vliv na infekčnost nakažených. 

Prvním stádiem nemoci je zánět horních cest dýchacích (typicky bolest v krku či rýma) nebo zánět spojivek. Následuje zduření mízních uzlin šíjových a za ušima. Po 1 až 2 týdnech od vzniku prvních příznaků se viry začnou vyplavovat do krevního řečiště a reakce imunitního systému způsobí zvýšení tělesné teploty a nevolnost, objevit se mohou také zánět a bolesti kloubů. 

Po nárůstu protilátek se nakonec rozvíjí charakteristický drobnoskvrnný výsev od hlavy k trupu, který do 5 dnů mizí. Nakažlivost jedince je však na samém vrcholu a vysokou zůstává po celý týden od vysetí vyrážky. U dětí se mohou vzácně vyskytnout komplikace jako akutní či chronické záněty srdce, mozku, jater či poruchy srážení krve.

Zarděnky u těhotných žen

Obáváme se nákazy těhotných žen, které nebyly očkovány, nebo se se zarděnkami dosud nesetkaly. Virus zarděnek je totiž velmi silným teratogenem, tedy faktorem způsobujícím těžké narušení nitroděložního vývoje plodu, který při infekci v prvním trimestru nejčastěji vyústí ve spontánní potrat, při infekci od druhého trimestru do 20. týdne převažuje rozvoj vrozeného zarděnkového syndromu, tedy poškození srdce, zraku a sluchu, růstovou a psychomotorickou retardaci, dále může být již od dětství přítomný autismus, cukrovka nebo poruchy štítné žlázy.

Proč očkovat chlapce?

Pro zamezení výskytu a šíření viru v populaci jsme začali očkovat i chlapce, abychom kolektivní imunitou vytvořili pro mladé ženy a jejich případné těhotenství bezpečné prostředí, ve kterém se nákaza zarděnkami a narušení nitroděložního vývoje plodu téměř nevyskytují. V tom jsme dnes velmi úspěšní, za posledních 5 let se v ČR vyskytly pouze 4 zaznamenané případy onemocnění zarděnek.

Léčba a očkování

Vzhledem k tomu, že žádná cílená léčba zarděnek neexistuje, je jedinou možností prevence proti nim v podobě vakcíny. 

V České republice je očkování součástí živé vakcíny MMR (Priorix), tedy vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, která je součástí očkovacího kalendáře. Očkuje se 2 dávkami, první ve 13. – 18. měsíci života a druhou v 5. – 6. roce života. Lze očkovat i dospělé. Imunita vůči zarděnkám je v naprosté většině celoživotní.

I když jsou zarděnky v České republice na ústupu, je stále potřeba očkovat všechny bez ohledu na pohlaví. Jde především o vytvoření kolektivní imunity, aby se v případě importu zarděnek zastavilo jejich šíření hned v počátku a ochránily se těhotné, které nemohly vakcínu ze závažných důvodů dostat.


MLČOCH, Jakub, ČEJKA, Tomáš. Zarděnky. NYČOVÁ Aneta, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/zardenky.


Zdroje: