Medici PRO Očkování

Vakcína proti covid-19 a mýty kolem ní

Diskuze o vakcíně proti COVID-19 a snahy o její vývoj začaly už během první vlny pandemie. Během druhé vlny se ve společnosti, kvůli ztrátě důvěry ve vládu a tradiční média, začaly šířit mýty, dezinformace a nejistoty týkající se právě vakcíny. Jak mýty vznikají a jakou hrozbou je jejich šíření? A jaká je aktuální situace schvalování vakcíny proti COVID-19?

ilustrační obrázek - vakcína covid-19

Jak mýtus vzniká?

Když my lidé něčemu nerozumíme, máme tendenci si věci zjednodušovat a hledat alternativní vysvětlení, která nám dávají smysl. Takovým vysvětlením často může být teorie, která má s pravdou jen málo společného. Tak vzniká dezinformace, lákající svou jednoduchostí a rychlým objasněním problému, která poté koluje Facebookem a dezinformačními weby. 

Medicína je obsažná věda s mnoha odvětvími, ve které se laik může snadno ztratit. A proto přímo vybízí k tvorbě mýtů. COVID-19 je navíc novou nemocí, která není dostatečně prozkoumána a se kterou se pojí mnohé nejistoty. Mýty o COVIDu a vakcíně proti němu na sebe tak nenechaly dlouho čekat.

Šíření mýtů nás ohrožuje

Hrozeb spojených se šířením mýtů je mnoho. Některé se týkají i zdravotnictví. Jednou z hrozeb je, že se lidé COVIDu přesytí a přestanou věřit i důležitým zprávám o tomto onemocnění. Avšak závažnější hrozbou je dlouhodobé oslabení důvěryhodnosti odborníků a ohrožení budoucnosti zdravotnictví kvůli nedůvěře lidí v léčbu a prevenci jiných onemocnění. To může mít katastrofické důsledky na veřejné zdraví i ekonomiku.

Jak je to s vakcínou proti COVID-19?

Mýtů o vakcíně proti COVID-19 se objevuje čím dál více. Proto bychom vám chtěli představit proces schvalování vakcíny a aktuální stav jejího vývoje.

Vývinu vakcíny se věnuje mnoho společností, univerzit a laboratoří v mnoha státech a dohromady se aktuálně pracuje na více než 50 různých vakcínách. Proces schvalování vakcín je složitý a trvá poměrně dlouhou dobu. Je tomu tak z důvodů zajištění bezpečnosti, omezení vedlejších účinků a zajištění funkčnosti vakcíny. Jak probíhá proces schvalování vakcíny si můžete přečíst v našem článku Jak se schvalují vakcíny.

infografika - fáze schvalování vakcin

Vakcína se musí nejprve schválit

Zásadním bodem pro schvalování vakcíny pro širokou veřejnost je fáze 3. V této části se vakcína testuje na vzorku tisících dobrovolníků, na kterém je možné odhalit i vzácnější nežádoucí účinky, které předchozí dvě fáze odhalit nedokázaly. Zároveň se v této fázi prokáže to nejdůležitější – zdali opravdu vakcína chrání proti nákaze.

Žádná vakcína vyvíjena v Evropě či USA zatím přes 3. fázi nepostoupila. Zatím tedy není podávána pacientům. Vakcíny vyvíjené v Číně a Rusku byly schváleny k použití v limitovaném měřítku na pacientech, aniž by se počkalo na výsledky fáze 3. V ČR však bez výsledků 3. fáze není možné aplikovat vakcíny pacientům. 

Farmaceutické firmy nemohou ovlivnit studii ani schválení vakcíny. Registrace a tedy možnost podávání léčiva veřejnosti je v kompetenci regulačních orgánů. V Evropské unii to je EMA, v ČR Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Typů vakcíny je vícero

Vyvíjí je například University of Oxford, nebo firma Novavax. Vakcína této společnosti používá malé proteinové jednotky viru nCov-19 – ty nemohou způsobit onemocnění, ale vyvolají imunitní odpověď, což vede k rozvoji imunity. Tato vakcína je nyní ve fázi 3 klinického hodnocení, jejíž výsledky budou známy na konci tohoto roku.

Objeví-li se v průběhu studie vážné nežádoucí účinky, které by mohly mít souvislost s vakcínou, studie se pozastaví, či úplně zruší. Není se tedy třeba obávat, že by se registrovala vakcína, u které by panovaly pochybnosti o její bezpečnosti či účinnosti.


HÁJKOVÁ, Karolína, VANĚK, Lukáš. Vakcína proti COVID-19 a mýty kolem ní. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2020. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/vakcina-covid-19.