Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/7/b7b6d8cb-51b6-42b2-9cd8-971ac1b63ba6/mediciproockovani.cz/web/wp-config.php on line 69
Nežádoucí účinky očkování | Medici PRO Očkování | MPO

Medici PRO Očkování

Nežádoucí účinky očkování

Očkování je důležitou prevencí mnoha infekčních i některých neinfekčních onemocnění. Právě díky očkování se některé z těchto nemocí podařilo téměř vymýtit a dnes se vyskytují jen zřídka. Přestože je očkování převratným vynálezem a velkým úspěchem medicíny, stále vzbuzuje mezi některými lidmi pochybnosti kvůli svým nežádoucím účinkům. Nežádoucí účinky se však mohou vyskytnout u jakýchkoli léčiv. Jedná se o fyziologickou reakci těla na neznámou látku. Jaké jsou tedy nežádoucí účinky očkování a měli bychom se jich obávat?

Ilustrační obrázek k téme nežádoucí účinky očkování - lékař drží v ruce stříkačku s vakcínou.

procesu schvalování prochází vakcíny několika fázemi klinických testů. Klinické testy slouží k ověření účinnosti vakcíny či nastavení jejího správného dávkování. Velký důraz se klade na bezpečnost. Během studie se cíleně pátrá po jakýchkoliv nežádoucích reakcích, které by mohly mít spojitost s podáním léčiva. Respondenti musí po předem stanovenou dobu zaznamenávat sledované parametry např. tělesnou teplotu, bolestivost místa vpichu nebo jiné příznaky. 

Výskyt nežádoucích reakcí během studie se musí pečlivě vyhodnotit, srovnává se výskyt určitých příznaků ve skupině očkovaných oproti skupině lidí, kterým vakcína podána nebyla (tzv. kontrolované studie), protože vždy musíme počítat s tím, že jde jen o náhodný jev nesouvisející s vakcinací. Tímto celý proces nekončí, dlouhodobě se sleduje nejen účinnost vakcíny, např. opakovaným měřením hladiny protilátek, ale i případné později vzniklé reakce. Po zavedení vakcíny do praxe se nadále sledují a hlásí možné nežádoucí účinky. Pokud se takových hlášení sejde více, provede se dodatečné přezkoumání, výjimečně může dojít až ke stažení vakcíny z trhu. 

Některé reakce po očkování lze předpokládat, a tyto jsou pak zapsány v souhrnných údajích o léčivém přípravku v příbalovém letáku. Některé nežádoucí účinky po očkování jsou mnohým vakcínám společné. Nejčastěji se vyskytují:

  • reakce v okolí místa vpichu – zarudnutí, bolestivost ruky, otok místa vpichu,
  • celková reakce – teplota, bolesti hlavy, kloubů, svalů, zvýšená únava a spavost, nevolnosti, vyrážka, otok mízních uzlin.

Jsou to poměrně časté reakce, jejichž četnost závisí i na typu očkování. Například u mRNA vakcín proti COVID-19 se vyskytují reakce o něco častěji. Nebývají však závažné, během pár dnů samy odezní a nezanechávají žádné dlouhodobé potíže. 

Některé nežádoucí účinky jsou spojeny s určitým typem vakcíny, například velmi vzácné febrilní křeče (křeče způsobené vysokou horečkou) bývají spojovány s MMR vakcínou, ale mohu se vyskytnout i u infekcí spojených s vysokými horečkami. Doporučuje se očkovat miminka v co nejnižším doporučeném věku, protože vyšší věk kojence je častěji spojen se vznikem těchto záchvatů. Febrilní křeče jsou vzácné a nezanechávají dlouhodobé následky.

Existují i závažnější, ale ještě o to vzácnější nežádoucí účinky. Jde o vážnější alergické reakce na některou ze složek vakcíny. Alergická reakce, až anafylaktický šok nastávají v řádu minut po aplikaci vakcíny, proto se vždy doporučuje po očkování počkat ještě 30 minut v čekárně. Pokud by k takové reakci došlo, je lékařský personál na dosah a může včas poskytnout pomoc.

Velká část lidí nemusí po očkování pociťovat žádné obtíže, a pokud ano, většina nežádoucích účinků představuje jen krátkodobé omezení, které během pár dnů odezní. Pokud by se u někoho projevily silněji, lze si ulevit volně prodejnými protizánětlivými léky. 

Nežádoucí účinky po očkování se vyskytují a nikdy je nedokážeme zcela eliminovat, závažné reakce po očkování jsou však mnohem vzácnější než komplikace spojené s onemocněním. Komplikace způsobené chorobami, proti kterým máme očkování, mají zásadní dopad na lidské zdraví. I tady, stejně jako v každé oblasti medicíny, platí, že prevence vzniku onemocnění je lepší než léčba jeho komplikací.


LIŠKOVÁ, Petra. Nežádoucí účinky očkování. CYPRIÁNOVÁ, Barbora, editor. In: Medici PRO Očkování. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mediciproockovani.cz/nezadouci-ucinky-ockovani.


Zdroje: